Zabrze/Warszawa: Pierwsza w Polsce ablacja arytmii z użyciem diamentowej elektrody

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano pierwsze w Polsce ablacje zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem innowacyjnego cewnika DiamondTemp – z diamentem. „Z punktu widzenia operatora nowa elektroda Diamond Temp pozwala niezwykle precyzyjnie śledzić przebieg każdej aplikacji RF, pozwalając na zakończenie jej dokładnie w momencie, kiedy wiemy, że jest skuteczna. Przekłada się to na efektywność procedury i jej bezpieczeństwo. W konsekwencji zabieg z użyciem nowej elektrody jest bardziej bezpieczny i komfortowy zarówno dla pacjenta jak i operatora” – podkreśla operator dr hab. n. med. Adam Sokal z ŚCS w Zabrzu.

„Wyjątkowe właściwości termoprzewodzące diamentu pozwalają na precyzyjną ocenę temperatury poddawanej ablacji tkanki, dzięki czemu można zoptymalizować dostarczaną moc prądu RF, zapewniając optymalną głębokość uszkodzenia. Zastosowanie elektrody o bardzo dużej rozdzielczości oraz innowacyjnego generatora sprawiają, że DiamondTemp umożliwia skrócenie czasu zabiegu, zwiększenie jego bezpieczeństwa i prawdopodobnie jego skuteczności” – dodaje dr hab. n. med. Edward Koźluk z WUM.

Przełom, jaki wprowadza DiamondTemp najwięcej wnosi w ablacji migotania przedsionków, na które w Polsce cierpi szacunkowo prawie milion pacjentów. Arytmia zwiększa u nich ryzyko udaru mózgu i rozwoju niewydolności serca. Diamentową elektrodę można również wykorzystać w leczeniu arytmii komorowych i nadkomorowych, w których według aktualnych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ablacja jest leczeniem podstawowym, przed farmakoterapią; u większości pacjentów pozwala to uniknąć długotrwałej farmakoterapii.