Bioceltix chce pozyskać do 7,4 mln zł w ramach oferty publ. do 360 tys. akcji

Bioceltix opublikował memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę publiczną do 360 000 akcji nowej emisji, z której planuje pozyskać do 7,4 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zapewnią dalszy rozwój firmy i jej produktów, m.in. umożliwią wprowadzenie leków w zaawansowane fazy badań klinicznych oraz doprowadzą do ich rejestracji przez Europejską Agencję Leków.

Bioceltix planuje debiut na NewConnect w II kwartale br., podano także.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 5 marca 2021 r., od 12 do 16 marca trwać będzie budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych inwestorów, nie później niż 17 marca nastąpi ustalenie ceny emisyjnej i liczby akcji serii G oferowanych w poszczególnych transzach, a od 17 do 21 marca przyjmowane będą zapisy i wpłaty na akcje w transzy dużych inwestorów, poinformowano.

W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji serii G, ich udział w podwyższonym kapitale zakładowym będzie wynosić 11%.

„Naszym celem strategicznym jest wprowadzenie do obrotu w procedurze scentralizowanej (Europejska Agencja Leków) weterynaryjnego produktu leczniczego zawierającego jako substancję czynną komórki macierzyste. W pierwszej kolejności skupiamy się na produkcie stosowanym w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów u psów. Równolegle rozwijamy dwa kolejne produkty oparte na komórkach macierzystych: pierwszy stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry u psów oraz lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów u koni” – powiedział prezes Łukasz Bzdzion, cytowany w komunikacie.

Technologia Allo-Bclx bazująca na allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórkach macierzystych (MSC) stanowi platformę dla rozwoju leków dedykowanych w leczeniu chorób o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym, zaznaczono.

„MSC modulując środowisko zapalne przywracają stan równowagi immunologicznej wyciszając stan zapalny, co umożliwia uruchomienie naturalnych procesów związanych z regeneracją zniszczonej chorobą tkanki. Opracowana technologia umożliwia seryjną produkcje leku bez konieczności każdorazowego pobierania komórek macierzystych od pacjenta. Dzięki temu nasze leki będą dostępne od ręki i gotowe do podania pacjentowi bezpośrednio po rozmrożeniu” – wyjaśnił Bzdzion.

Docelowy model biznesowy spółki oparty jest na dwóch silnych fundamentach: udziale w przychodach generowanych przez dużego dystrybutora o globalnym zasięgu oraz własnej wytwórni farmaceutycznej. W międzyczasie spółka pracuje nad nawiązaniem współpracy z partnerem branżowym przy dalszym, wspólnym rozwoju produktów, co pociągnie za sobą dodatkowe wpływy z tytułu udzielenia wyłączności i osiągania kolejnych kamieni milowych, wynika także z materiału.

Bioceltix posiada własną, objętą zezwoleniem na wytwarzanie, wytwórnię leków na bazie komórek macierzystych. Uzyskanie farmaceutycznego standardu jakości cGMP (ang. Current Good Manufacturing Practice) w zakresie wytwarzania weterynaryjnych leków biologicznych somatycznej terapii komórkowej lokuje Bioceltix w światowej czołówce spółek biotechnologicznych o profilu weterynaryjnym.

„Opracowana przez nas technologia, w połączeniu z izolowaną linią produkcyjną i farmaceutycznym standardem jakości, daje nam unikalną przewagę na rodzącym się rynku biotechnologii weterynaryjnej. Nasza infrastruktura produkcyjna pozwala nam na szybkie skalowanie technologii do standardu farmaceutycznego po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych. Mając własną, przeskalowaną technologię i certyfikowaną wytwórnię jesteśmy w stanie budować solidy fundament biznesowy w oparciu o produkcję własną. To wyróżnia nas na tle światowych firm biotechnologicznych na porównywalnym etapie rozwoju” – dodał prezes.

Rejestracja pierwszego produktu spółki planowana jest na 2024 r.

Wrocławski Bioceltix pracuje nad innowacyjnymi lekami biologicznymi stosowanymi w leczeniu powszechnie występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym u zwierząt.

(ISBnews)