Medicalgorithmics nie będzie kontynuował prac nad projektem PocketECG 12Ch

Medicalgorithmics, w wyniku przeglądu portfolio produktowego, podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch i chce skoncentrować się na projektach Patch ECG oraz TechBot, podała spółka. Aktualizacja wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln zł będzie miała negatywny wpływ na wynik finansowy za 2020 r.

„Decyzja zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie zarządu, w najlepszym interesie spółki jest skierowanie środków i działań operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację” – czytamy w komunikacie.

Spółka już wcześniej informowała w sprawozdaniach okresowych o wstrzymaniu prac nad urządzeniem PocketECG 12Ch na etapie prototypu YOKE.

Medicalgorithmics skoncentruje się na kontynuowaniu rozwoju następujących projektów: projektu Patch ECG, który jest komplementarny do posiadanego urządzenia PocketECG IV i umożliwi rozszerzenie portfolio usług w najszybciej rosnącym segmencie rynku diagnostyki kardiologicznej w USA, oraz projektu TechBot, którego rozwój poprawi efektywność ekonomiczną oferowanych usług.

„Konsekwencją podjętej decyzji będzie rozpoznanie jednorazowego zdarzenia finansowego polegającego na aktualizacji wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln złotych. Zdarzenie to będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy roku 2020 i będzie bez wpływu na bieżącą sytuację gotówkową spółki” – czytamy dalej.

W ocenie zarządu, podjęta decyzja jest w najlepszym interesie spółki i akcjonariuszy, gdyż pozwoli spółce w sposób optymalny wykorzystywać nakłady inwestycyjne i operacyjne w projektach, których rozwój i wdrożenie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności, zaznaczono.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)