Ryvu Therapeutics ma umowę dofinansowania z NCBR na kwotę 18,94 mln zł

Ryvu Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka”, podała spółka. Całkowita wartość projektu netto wynosi 42 696 464 zł, natomiast przyznana wartość dofinansowania – 18 939 762,79 zł.

„Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności emitenta kandydata na lek – inhibitora kinaz CDK8/19. Będzie on scharakteryzowany w fazie klinicznej I/II (do pierwszego etapu fazy II ekspansji dawki), stanowiąc szansę na skuteczniejsze i bardziej bezpieczne leczenie pacjentów z agresywnymi nowotworami, którzy wyczerpali możliwości obecnych terapii. Kandydat będzie się charakteryzował korzystną doustną drogą podania, jako monoterapia lub w kombinacji z chemioterapią, terapiami celowanymi, immunoterapiami lub standardowymi opcjami leczniczymi” – czytamy w komunikacie.

Okres realizacji wyznaczono na wrzesień 2020 – grudzień 2023.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)