Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o buybacku za maks. 312 mln zł

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2020 r., w wysokości 312,03 mln zł na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych spółki i ich umorzenia. Jednocześnie akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia maksymalnie 624 050 akcji własnych po cenie w przedziale 500-770 zł, wynika z uchwał walnego.

„Upoważnienie do nabywania akcji własnych spółki udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki; przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje w pełni pokryte; cena nabycia nie może być niższa niż 500,00 zł i wyższa niż 770,00 zł za akcję; łączna cena nabycia akcji własnych spółki, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony w tym celu […] Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych spółki w kwocie 312 025 147,32 zł” – czytamy w przyjętej uchwale.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)