Akcjonariusze Selvity zdecydują 17 V o przyjęciu programu motywacyjnego

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Selvity, zwołane na 17 maja, zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego na lata 2021-2024. W celu realizacji programu Paweł Przewięźlikowski (współzałożyciel, akcjonariusz i członek rady nadzorczej), dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz spółki łącznie 1 247 720 akcji, wynika z projektów na walne.

Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 27,19% udziałów w kapitale Selvity, stanowiących 37,9% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu.

W innym komunikacie Selvita podała, że przedmiotem programu będzie łącznie 1 247 720 akcji zwykłych spółki będących własnością akcjonariusza i stanowiących łącznie 25% akcji spółki znajdujących się w jego posiadaniu.

Akcje zostaną przekazane spółce przez akcjonariusza nieodpłatnie, zaś osoby uprawnione nabędą je po preferencyjnej cenie, nie wyższej niż 1 zł za jedną akcję. Realizacja programu nie będzie miała wpływu na saldo kapitałów własnych spółki, zaznaczono.

„Osoby uprawnione będą zobowiązane do pozostawania w stosunku służbowym ze spółką lub spółką z grupy kapitałowej oraz niezbywania przyznanych akcji w ramach programu, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia akcji, z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji kiedy pracownik będzie mógł zostać zwolniony z tych zobowiązań” – czytamy także.

Do uczestnictwa w programie uprawnione będą wszystkie osoby, które łączy ze spółką lub spółką z grupy kapitałowej (Selvita Services Sp. z o.o.; Selvita Inc. oraz Selvita Ltd.) stosunek służbowy.

„Celem programu motywacyjnego będzie: a. zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących, jak również przyciągnięcie do spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach, b. zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego w spółce; c. stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do zwiększonego działania w interesie spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze spółką; d. zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników spółki oraz spółek z grupy kapitałowej; e. umożliwienie udziału w wartości ekonomicznej wygenerowanej przez spółkę pracownikom firmy” – czytamy w projekcie.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)