NWZ Ryvu Therapeutics zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego 17 V

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydują 17 maja o przyjęciu programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników, który będzie realizowany w latach 2021-2024. W celu realizacji programu motywacyjnego główny akcjonariusz – Paweł Przewięźlikowski – dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz spółki łącznie 1 247 720 akcji Ryvu Therapeutics, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 27,19% udziałów w kapitale Ryvu, stanowiących 37,9% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu.

W innym komunikacie Ryvu podało, że przedmiotem programu będzie łącznie 1 247 720 akcji zwykłych spółki będących własnością akcjonariusza i stanowiących łącznie 25% akcji spółki znajdujących się w jego posiadaniu.

„Akcje zostaną przekazane spółce przez akcjonariusza nieodpłatnie, zaś osoby uprawnione nabędą je po preferencyjnej cenie zapewniające pokrycie kosztów programu ponoszonych przez spółkę, nie wyższej jednak niż 1 zł za jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, realizacja programu nie będzie miała wpływu na saldo kapitałów własnych spółki.

„Celem wdrożenia powszechnego programu motywacyjnego w zaproponowanym kształcie będzie: i) zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości spółki poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego; ii) stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do jeszcze aktywniejszego działania w interesie spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze spółką; iii) zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników spółki” – czytamy także.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)