Główny Inspektor Sanitarny chce ukarania dr Grzesiowskiego

Według informacji „Gazety Wyborczej” Krzysztof Saczka, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, zarzuca dr Pawłowi Grzesiowskiemu, ekspertowi Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID- 19, że ten wprowadza w błąd opinię publiczną nieprawdziwymi i niepotwierdzonymi informacjami dotyczącymi COVID-19, a także oczerniania m.in. Inspekcję Sanitarną.

Skarga wpłynęła do Naczelnej Izby Lekarskiej.

„Potwierdzam, że wpłynęła skarga na moją osobę do Naczelnej Izby Lekarskiej, która będzie procedowaną przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zgodnie z procedurą, w związku z tym nie mogę jej komentować” – potwierdził Grzesiowski na Twitterze.

Lekarz może zostać ukarany upomnieniem,  grzywną lub zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu.

Warto przypomnieć, że w październiku ubiegłego roku dr Grzesiowski stracił pracę w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które podlega Ministerstwu Zdrowia. Wtedy powodem też była publiczna krytyka postępowanie resortu zdrowia w czasie pandemii.