KIF: program fizjoterapii postcovidowej nie realizuje priorytetowych celów

Ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii postcovidowej realizowanej stacjonarnie oraz w trybie ambulatoryjnym i domowym nie zapewni pacjentom powszechnego dostępu do terapii – uważa Krajowa Izba Fizjoterapeutów KIF).

Izba przygotowała program, który przekazała Ministerstwu Zdrowia (dostępny tutaj: https://kif.info.pl/fizjoterapia-postcovid-z-utrudniona-dostepnoscia/). Niestety, program ogłoszony 2 kwietnia przez Ministerstwo Zdrowia nie realizuje priorytetowych celów:
       ograniczenie skutków zdrowotnych spowodowanych biologicznymi czynnikami szkodliwymi;
       wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19;
       przeciwdziałanie skutkom następstw choroby takich jak: niezdolność do pracy, obniżenie jakości życia, przedwczesny zgon (dotyczy chorych po ciężkim przebiegu COVID-19).

Jego konstrukcja nie zapewnia powszechności, czyli:
łatwego dostępu bez skierowania na podstawie udokumentowanego przebiegu zarażenia koronawirusem. W takim przypadku system nie zostaje odciążony, a lekarzom został dołożony kolejny obowiązek: wizyta, której jedynym celem jest wystawienie skierowania na fizjoterapię postcovid. Poza dodatkową czynnością dla lekarzy generuje to także dodatkowy koszt.
rozszerzenie możliwości realizacji świadczeń przez głównie przez praktyki fizjoterapeutyczne, które są rozproszone w całym kraju, a przez to zlokalizowane „blisko pacjenta” co pozwoli zapewnić deklarowaną powszechność. Realizacja przez duże podmioty, które już mają problem z zapewnieniem świadczeń dla innych grup pacjentów spowoduje zablokowanie systemu rehabilitacji oraz w drastyczny sposób ograniczy dostępność. Informacja ze strony www.gov.pl jasno wskazuje, iż świadczeń mogą udzielić tylko te podmioty, które już świadczą usługi NFZ, czyli również te, do których już dziś czeka w kolejkach ponad 2 mln pacjentów.

„Ważną kwestią jest także właściwa wycena świadczenia” – podkreśla KIF. – „Tylko spełnienie tych dwóch założeń łącznie daje szansę na sukces programu i zbudowanie pozytywnych efektów dla społeczeństwa”.