Powstał związek branżowy reprezentujący sektor biotechnologiczny

Powstał Związek Firm Biotechnologicznych BioForum. Ma to być kolejny krok we wzmocnieniu biotechnologii w Polsce. „Do 2027 roku do Polski trafi 3 mld zł unijnych środków na wzmocnienie firm oferujących przełomowe technologie w leczeniu i żywieniu człowieka. Będziemy wspierali powstanie Hubu Biotechnologicznego, który jest wpisany w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju i będzie kanałem dystrybucyjnym środków rozwojowych. To pierwszy i najważniejszy cel Związku na najbliższe miesiące” – zapowiada dr Konrad Hennig, członek zarządu Związku.

„W Polsce branża biotechnologiczna to około 300 firm, ale ta liczba dynamicznie się zwiększa, bo sukcesy giełdowe zachęcają kolejnych naukowców do komercjalizacji wyników swoich badań naukowych. Zatrudnienie w biotechnologii to już ponad 12 000 osób, a wartość rynku na świecie urośnie z obecnie 600 mld dol. do 727,1 mld dol. w 2025 roku” – dodaje Hennig.

Wśród członków założycieli Związku są m.in.:
– Mabion – jedna z pierwszych polskich firm biotechnologicznych, mająca szansę naprodukcję szczepionki przeciw COVID-19 we współpracy z amerykańskim Novavaxem
– Nano Group z Markiem Borzestowskim i prof. Tomaszem Ciachem – doświadczony skład naukowo-biznesowy inicjujący wiele przedsięwzięć biotechnologicznych.
– Sygnis Bio Technologies – innowacyjna spółka zajmująca się holotomograficznym obrazowaniem 3D, przejęta ostatnio przez Mode S.A.
– WPD Pharmaceuticals – obiecujący start-up w celowanych terapiach nowotworowych
– Celon Pharma – ważny gracz na rynku, którego stery trzyma wizjoner dr Maciej Wieczorek
– Biotts – start-up, który chce zrewolucjonizować dostarczanie leków do organizmu człowieka
– Polski Bank Komórek Macierzystych FamiCord Group – lider przechowywania materiału genetycznego w Polsce,
– Personather – innowacyjna spółka, upatrująca sukcesu w medycynie spersonalizowanej w obszarze terapii rakowych eliminujących komórki rakowe
– Bio Gen – lider w branży zielonej biotechnologii, której potencjał dostrzegł Robert Lewandowski
– Kawa.ska – dystrybutor sprzętu laboratoryjnego
– Biostra sp. z o.o. – spółka łącząca szarą i zieloną biotechnologię
– Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – instytucja z tradycjami nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mająca duży wkład w rozwój ekologicznego przetwórstwa spożywczego
– Bio-Tech Consulting – firma konsultingowa prowadzona przez pierwszego integratora branży biotech w Polsce, prof. Tadeusza Pietruchę
– Brillaw by Mikulski & Partners – kancelaria prawna specjalizująca się w obsłudze innowacyjnych spółek biotechnologicznych
– 8B – organizator targów biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Central European BioForum- Forum Prawo dla Rozwoju – sieciowy think tank, analizujący procesy rynkowe i technologiczne w biotechnologii.

Do związku mogą przystąpić osoby prawne, w tym działające w ramach międzynarodowych struktur korporacyjnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące pracodawcami, w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, prowadzące prace analityczne, badawczo-rozwojowe lub działalność produkcyjną w obszarze biotechnologii, bądź będące inwestorami w takich podmiotach.