We Wrocławiu powstał nowy punkt pobrań COVID-19 w formule walk-thru

We Wrocławiu powstał kolejny punkt badań w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, czynny przez 7 dni w tygodniu. Punkt jest prowadzony przez Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Korzystać z niego mogą przede wszystkim pacjenci posiadający skierowania NFZ.

Nowy punkt pobrań Łukasiewicz – PORT powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia i mieści się na parkingu siedziby UMWD przy ul. Mazowieckiej.

„W skutecznej walce z pandemią Covid-19 kluczową rolę – oprócz przeprowadzanej na szeroką skalę akcji szczepień – nadal ma diagnostyka i wykonywanie testów wykrywających zakażenie koronawirusem. Zdrowie Dolnoślązaków jest dla nas priorytetem, dlatego w ograniczaniu zasięgu pandemii bardzo ważne jest współdziałanie. Dziękuję Łukasiewicz – PORT za pomoc w przeprowadzaniu testów na Dolnym Śląsku. Ich dostępność i wysoka liczba wykonywanych badań jest niezwykle istotna, abyśmy mogli skutecznie chronić mieszkańców regionu” – mówi cytowany w komunikacie Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowy punkt został uruchomiony 9 kwietnia, a wymazy do badań są w nim pobierane przez cały tydzień, w godzinach 8.00-12.00. Punkt działa w formule walk-thru, co oznacza, że można przyjść do niego pieszo. Jego otwarcie jest odpowiedzią na rosnące potrzeby diagnostyki pacjentów w ramach skierowań NFZ. W miarę dostępności miejsc możliwe jest również wykonywanie badań komercyjnych.

„Trwa walka z trzecią falą pandemii COVID-19, codziennie odnotowujemy dużą ilość nowych zakażeń. Wiąże się to również ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Uruchomienie kolejnych punktów wymazowych z pewnością usprawni i przyśpieszy ten proces. Cieszę się, że wrocławianie będą mogli korzystać z nowego punktu wymazowego, który powstał z wykorzystaniem infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego” – dodaje Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Punt pobrań przy Urzędzie Marszałkowskim to już trzecie miejsce, w którym Łukasiewicz – PORT wykonuje testy na obecność koronawirusa. Warto przypomnieć, że już w kwietniu 2020 r. uruchomił laboratorium diagnostyczne, w którym pobrane od pacjentów próbki badane są na obecność wirusa SARS-CoV-2. Łukasiewicz – PORT prowadzi również dwa punkty testów w formule drive-thru, z których mogą korzystać osoby i firmy wykonujące testy prywatnie. Pierwszy z nich zlokalizowany jest na terenie Kampusu Pracze, drugi – na wrocławskim lotnisku. Od stycznia tego roku w instytucie działa także punkt szczepień przeciw COVID-19.

W laboratorium diagnostycznym Łukasiewicz – PORT wykonywane są testy genetyczne metodą RT-qPCR, które są rekomendowane przez WHO i NFZ, ponieważ dają najbardziej wiarygodne wyniki w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Laboratorium Diagnostyczne COVID LAB w Łukasiewicz – PORT znajduje się na prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia liście laboratoriów diagnozujących w kierunku koronawirusa. W ciągu tygodnia jest w stanie przebadać 2 tysiące próbek pobranych od pacjentów.

Jak skorzystać z punktu pobrań Łukasiewicz – PORT przy Urzędzie Marszałkowskim?
lokalizacja – punkt znajduje się na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej.
przygotowanie do badania – przed przyjazdem należy przepłukać usta przegotowaną wodą i nie jeść przynajmniej na 2-3 godziny przed pobraniem wymazu. Bezpośrednio przed pobraniem wymazu:
nie myć zębów
nie stosować płynów do płukania ust
nie używać gum do żucia lub tabletek/cukierków do ssania
nie czyścić nosa (płukanie, wydmuchiwanie)
wyjąć ruchome protezy zębowe

Osoba, od której pobierany będzie wymaz musi posiadać dowód osobisty – niezbędny do identyfikacji danych.