Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2020 rok w kwocie 21,2 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

„Opracowując rekomendację, zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Medicalgorithmics wynikające z nadal trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją rozwoju technologicznego produktów zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami grupy” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, spółka jednocześnie podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas.

Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 21,21 mln zł wobec 16,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)