Mabion: Sytuacja finansowa stabilna, współpraca z Novavax zgodnie z planem

Pomimo straty w ub.r., sytuacja Mabionu pozostaje stabilna, a współpraca z amerykańską firmą Novavax dotycząca planowanej produkcji przez Mabion elementów szczepionki przeciw COVID-19 jest niezagrożona i przebiega zgodnie z planem, poinformował ISBnews członek zarządu Mabion Adam Pietruszkiewicz. W najbliższych dniach w Mabionie pojawią się specjaliści z Novavax odpowiedzialni za transfer technologii w koncernie.

„Sytuacja finansowa spółki jest stabilna i pozwala na finasowanie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 oraz inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych spółki w związku z planowaną produkcją przez Mabion elementów szczepionki przeciw COVID-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax” – powiedział ISBnews Pietruszkiewicz.

Mabion podał w ub. tygodniu, że odnotował 55,77 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r. wobec 63,74 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 54,65 mln zł wobec 63,27 mln zł straty rok wcześniej.

„Wszystko przebiega zgodnie z planem. Trwa transfer technologii oraz przygotowania do wyprodukowania serii technicznej i testowej. Na każdym etapie mamy zapewnione wsparcie ze strony naszego partnera. Przedstawiciele Novavax są równie zdeterminowani jak my, aby sprawnie poprowadzić cały proces” – podkreślił Pietruszkiewicz.

Mabion na początku marca podpisał umowę ramową na transfer technologii w zakresie produkcji antygenu szczepionkowego, czyli składnika czynnego szczepionki firmy Novavax.

„Mamy opracowany i uzgodniony z naszym partnerem proces produkcji oraz sposób kontroli tego procesu na każdym etapie. Zamówiliśmy także materiały i ostatnie podzespoły do skompletowania urządzeń niezbędnych do wytworzenia serii technicznej i testowej. Rozpoczęliśmy już badania analityczne w laboratorium na dostarczonym przez Novavax materiale biologicznym i mogę powiedzieć, że pierwsze wyniki są w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami, oraz oczekiwaniami naszego partnera. Nasz nowoczesny i bardzo dobrze wyposażony zakład w Konstantynowie Łódzkim bez problemu przeszedł kontrolę GMP przeprowadzoną na zlecenie Novavax przez niezależną amerykańską firmę. Jest to ważne potwierdzenie, iż Mabion to spółka, która jest dojrzała i gotowa od strony wytwórczej, analitycznej i systemów jakości do współpracy z międzynarodowymi graczami. Ważne jest też to, że jesteśmy organizacją dynamiczną i błyskawicznie byliśmy w stanie rozpocząć realizację tego projektu” – dodał w rozmowie z ISBnews członek zarządu oraz Chief Scientific Officer Mabion Sławomir Jaros.

Członkowie zarządu Mabion podkreślili, że przygotowując się do realizacji umowy na produkcję komercyjną kandydata na szczepionkę Novavax, opiera się na swoim parku maszynowym oraz wysoko wyspecjalizowanym zespole.

„Posiadamy jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie, dysponujący bardzo dobrze wyposażonym laboratorium i zapleczem produkcyjnym spełniającym wszystkie standardy bezpieczeństwa i jakości (m.in. GMP). W ramach współpracy z Novavax uzupełniamy go już tylko o ostatnie elementy sprzętu dedykowane do produkcji szczepionek” – wskazał Pietruszkiewicz.

„Rozumiemy oczekiwania inwestorów, natomiast procesy biotechnologiczne wymagają czasu i mają swoją dynamikę. To samo dotyczy całego procesu przygotowania produkcji białka koniecznego do wytworzenia kandydata na szczepionkę Novavax. Transfer technologii przebiega zgodnie z planem, przy współpracy specjalistów z Novavax” – powiedział Jaros.

Pietruszkiewicz podkreślił, że spółka jest technologicznie i technicznie jest przygotowana, żeby ukończyć proces transferu technologii w połowie tego roku.

Zaznaczył, że specjaliści z koncernu Novavax regularnie biorą udział w przygotowaniu do produkcji szczepionki, również na miejscu, w zakładzie spółki w Konstantynowie Łódzkim.

„W następnych dniach mamy zaplanowany kolejny etap działań z osobistym udziałem specjalistów z Novavax odpowiedzialnych za transfer technologii w koncernie, którzy wcześniej nadzorowali i z sukcesem ukończyli proces transferu technologii u innego partnera Novavax” – wyjaśnił Pietruszkiewicz.

W marcu Mabion przeprowadził emisję akcji serii U, z której do spółki wpłynęło prawie 120 mln zł (po uwzględnieniu konwersji długu na akcje).

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)