Master Pharm miał wstępnie 1,29 mln zł zysku netto w I kw., wzrost o 63% r/r

Master Pharm osiągnął 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r., 6,75 mln zł zysku operacyjnego, przy przychodach wysokości 22,36 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Szacunkowe skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wzrosły o 50% r/r do 22,36 mln zł w I kw. 2021 r., wynik z działalności operacyjnej grupy wzrósł o 603% r/r do 6,75 mln zł, zaś skonsolidowany szacunkowy wynik netto zwiększył się o 63% r/r do 1,29 mln zł.

„Wzrost przychodów grupy to efekt skumulowania zamówień, po okresie przypadającym na 2020 rok, w którym klienci wstrzymywali się ze składaniem i realizacją zamówień w związku z rozwojem pandemii. Wysoki wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego związany jest bezpośrednio z wyższymi przychodami” – czytamy w komunikacie.

Master Pharm podkreślił, że grupa odnotowała wzrost zysku netto r/r pomimo ujemnej wyceny aktywów finansowych (posiadanych przez spółkę akcji innych spółek notowanych na GPW), wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, mającej ujemny wpływ na wynik brutto i netto spółki, a tym samym na skonsolidowany wynik grupy.

W ujęciu jednostkowym, szacunkowe przychody wzrosły o 54% r/r do 21,54 mln zł, wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 198% r/r do 2,71 mln zł, zaś wynik netto wyniósł -1,91 mln zł wobec 0,78 mln zł w I kw. 2020 r.

Master Pharm podał, że wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie za I kw. 2021 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)