Neuca spodziewa się dwucyfrowej rentowności biznesu pacjenckiego w 2021 roku

Neuca zakłada dwucyfrową rentowność biznesu pacjenckiego w 2021 roku, a szczególnie dynamicznego wzrostu spodziewa się w obszarze badań klinicznych, poinformował prezes Piotr Sucharski.

„W I kwartale na wzrost udziału marży zrealizowanej w biznesie pacjenckim wpływ miały akwizycje w obszarze badań klinicznych, ale to nie będzie jednorazowy efekt. Szacujemy, że obszar badań klinicznych będzie dynamicznie rósł na całym świecie i będziemy tego dużym beneficjentem. Widzimy efekty odmrażania gospodarek i zainteresowanie sponsorów nowymi badaniami. Spodziewamy się zdecydowanie dwucyfrowego poziomu rentowności w biznesie pacjenckim w 2021 roku” – powiedział Sucharski podczas wideokonferencji.

Prezes potwierdził także, że spółka aktywnie poszukuje celów akwizycyjnych w biznesie pacjenckim i wybranych segmentach dystrybucji.

„Takie obszary, jak przychodnie i badania kliniczne to dla nas strategiczny sposób na rozwój i na pewno z niego nie zrezygnujemy” – zapewnił.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)