Pacjenci z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego pozbawieni dostępu do refundowanej terapii

Z początkiem maja 2021 roku chorzy na mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) zostali pozbawieni dostępu do ważnego leku. „Nawet kilkanaście tysięcy chorych jest obecnie skazanych na potencjalnie znacznie mniej skuteczne leczenie, obciążone istotnie większym ryzykiem powikłań i działań niepożądanych. To sytuacja niedopuszczalna” – alarmuje Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” i apeluje do Ministra Zdrowia o pilne przywrócenie terapii na listę leków refundowanych.

Mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) to przewlekła choroba zapalna przewodu pokarmowego o niewyjaśnionej przyczynie. Jest częstą przyczyną przewlekłej biegunki, zwłaszcza u osób po 70. roku życia. Chorobie mogą towarzyszyć kolkowe bóle brzucha, nagłe parcie na stolec, nietrzymanie kału, stolce tłuszczowe i zmniejszenie masy ciała. MZJG istotnie wpływa na jakość życia chorych.

Decyzją Ministra Zdrowia od 1 maja 2021 r. z wykazu leków refundowanych usunięto lek budesonid w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu we wskazaniu leczenia MZJG. Budesonid MMX to steryd o działaniu miejscowym i jest lekiem pierwszego wyboru w MZJG. Jak wskazuje Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, to terapia zarejestrowana, rekomendowana w wytycznych naukowych, dla której nie ma porównywalnego zamiennika.

„Alternatywne terapie steroidami o działaniu systemowym wiążą się z nieporównywalnie większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych i powikłań. Leczenie to może się także okazać nieskuteczne, co z kolei prowadzi do sytuacji, w której pozorne oszczędności w budżecie płatnika publicznego na nowoczesnej terapii pochłaniane są z nawiązką przez koszty leczenia zaostrzeń i powikłań spowodowanych stosowaniem terapii poprzedniej generacji” – wskazuje cytowana w komunikacie Agnieszka Gołębiewska, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa „J-elita”. – „To sytuacja niedopuszczalna z punktu widzenia zdrowia pacjentów, ale także niekorzystna z punktu widzenia polskiego systemu opieki zdrowotnej”.

Organizacja zaapelowała do Ministra Zdrowia o niezwłoczne przywrócenie terapii dla chorych na mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) na listę leków refundowanych.

„Wierzymy, że los kilkunastu tysięcy pacjentów z MZJG nie jest Panu Ministrowi obojętny. Dziś chorzy, by móc kontynuować terapię lekiem Cortiment MMX, muszą zapłacić 404,75 zł za opakowanie lub zrezygnować z leczenia. Mikroskopowe zapalenie jelita grubego coraz częściej dotyka osoby starsze, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura. W XXI wieku, w państwie członkowskim Unii Europejskiej nikt nie powinien być stawiany przed podobnym wyborem. A już zwłaszcza osoby starsze i chore” – zwraca uwagę Gołębiewska.

Kolejne obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie 1 lipca br.