Enel-Med sprzeda wszystkie oferowane akcje w book-buildingu po 17,1 zł/ szt.

Centrum Medyczne Enel-Med ustaliło cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 17,1 zł za sztukę oraz łączną liczbę akcji, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, na 4 713 379, podała spółka.

16 czerwca spółka informowała, że rozpoczęła budowę księgi popytu na nie więcej niż 4 713 379 akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej oraz do 800 000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Jak zapowiadano, środki z emisji Enel-Med zamierza przeznaczyć na rozwój sieci, tj. otwarcie ok. 90 nowych placówek w latach 2022-2025.

Ponadto spółka poinformowała, że book-building zakończyli także akcjonariusze sprzedający – Adam Stanisław Rozwadowski i Anna Maria Rozwadowska. W związku z tym, iż w procesie budowania księgi popytu na akcje serii E zebrany popyt przekroczył maksymalną liczbę oferowanych akcji serii E „na warunkach satysfakcjonujących dla spółki”, obje akcjonariusze zdecydowali się sprzedać oferowane pakiety w całości, po cenie 17,1 zł za akcję.

„W ramach listy wstępnego przydziału akcji serii E, w związku ze złożeniem w procesie budowania księgi popytu przez akcjonariuszy oraz członków zarządu spółki – pana Jacka Jakuba Rozwadowskiego oraz pana Bartosza Adama Rozwadowskiego – deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii E (o czym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2021) – zarząd postanowił zaoferować do objęcia:

1) panu Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu – 36 000 sztuk akcji serii E oraz

2) panu Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu – 36 000 sztuk Akcji Serii E” – czytamy w komunikacie.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)