Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pacjentowi inteligentnego stymulatora mózgu

W mazowieckim Szpitalu Bródnowskim prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii, wraz z zespołem neurologów po raz pierwszy w Polsce wszczepił pacjentowi z chorobą Parkinsona (61-letni mężczyzna) neurostymulator DBS PERCEPT™ PC Z technologią BRAINSENSE™.

Technologia DBS nowej generacji pozwala lekarzom monitorować sygnały mózgowe, specyficzne dla danego pacjenta, co umożliwia bardziej spersonalizowane leczenie.

„Stymulator daje możliwość spersonalizowanego leczenia i jego monitorowania. Z pamięci stymulatora można sczytywać zapis elektrofizjologiczny głębokich struktur mózgu i – zestawiając to z dzienniczkiem prowadzonym przez pacjenta (dawki leków, godziny ich przyjmowania, objawy) – można ustawiać to leczenie, dobrane do indywidualnych potrzeb pacjenta” – podkreśla prof. Mirosław Ząbek.

„Udowodniono, że Głęboka Stymulacja Mózgu (DBS) znacząco poprawia funkcje motoryczne u osób z chorobą Parkinsona w porównaniu z leczeniem standardowymi lekami, jednak w przypadku obecnie dostępnych systemów lekarze muszą podejmować decyzje terapeutyczne głównie na podstawie oceny klinicznej i informacji podawanych przez pacjenta” – tłumaczy profesor Andrea Kühn, szefowa Wydziału Zaburzeń Ruchowych i Neuromodulacji Szpitala Uniwersyteckiego Charité w Berlinie.

Terapia DBS jest zatwierdzona do leczenia niedawno rozpoznanej i długo utrzymującej się choroby Parkinsona, drżenia samoistnego, dystonii pierwotnej, upośledzających objawów padaczki oraz opornych na leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Terapia ta wykorzystuje chirurgicznie wszczepiane urządzenie medyczne, podobne do rozrusznika serca, które dostarcza impulsy elektryczne do precyzyjnie ukierunkowanych obszarów mózgu w ramach leczenia wspomagającego kilku zaburzeń neurologicznych.

Operacje z użyciem tego inteligentnego stymulatora są refundowane przez NFZ, jednak są kompletnie nie opłacalne. Fundusz płaci bowiem za procedurę DBS 55-56 tys. zł, a koszt samego urządzenia to 93 tys. zł.