Ryvu Therapeutics uznaje za pozytywne dane I fazy RVU120 oraz fazy I/II SEL24

Ryvu Therapeutics uznaje, że dane kliniczne dla fazy I programu RVU120 oraz fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) za pozytywne, podała spółka. Ryvu prezentuje wyniki badań na odbywającym się dzisiaj wirtualnym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2021.

„Zarząd spółki uznaje uzyskane dane obu programów za pozytywne, biorąc pod uwagę wczesne oznaki skuteczności klinicznej RVU120 zarówno u pacjentów z AML, jak i MDS, którzy byli wcześniej leczeni wieloma liniami terapii, a także wyniki dla SEL24 (MEN1703), które stanowią mocne uzasadnienie dla dalszego rozwoju klinicznego” – czytamy w komunikacie.

Badanie fazy I (first-in-human) dla RVU120 w nawrotowej lub opornej na leczenie postaci ostrej białaczki szpikowej (AML) lub zespołach mielodysplastycznych wysokiego ryzyka (HR-MDS) jest obecnie prowadzone w 5 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych.

„Dane prezentowane podczas konferencji EHA 2021 obejmują pierwsze cztery kohorty eskalacji dawki, w których związek RVU120 wykazał zarówno korzystny profil bezpieczeństwa, jak i farmakokinetyczny. Nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę, a wszystkie zgłoszone poważne zdarzenia niepożądane oceniono jako mało prawdopodobne lub niezwiązane z badanym lekiem” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, prezentowane dane wykazały szczególnie duży potencjał RVU120 w kierunku różnicowania erytroidalnego w komórkach macierzystych szpiku, które transformowano nowotworowo. Prezentowany mechanizm może korzystnie wpływać na hamowanie niedokrwistości, która jest jednym z najtrudniejszych wyzwań klinicznych w skutecznym leczeniu AML i MDS.

„Cieszymy się, widząc wstępne oznaki skuteczności klinicznej RVU120 u pacjentów z AML i HR-MDS, którzy uprzednio byli leczeni wieloma innymi terapiami. Ta grupa pacjentów miała złe rokowania przed podaniem RVU120, dlatego też zakładamy, że RVU120 może mieć zastosowanie jako skuteczna terapia w obszarach, w których obecnie brakuje dostatecznych metod leczenia. Przełożenie różnicowania erytroidów in vitro na potencjalną odpowiedź erytroidalną u pacjentów jest wyjątkową korzyścią kliniczną, ze względu na to, że ta grupa pacjentów będzie wymagać wówczas mniejszej ilości transfuzji czerwonych krwinek” – skomentowała wiceprezes Ryvu Therapeutics dr n. med. Setareh Shamsili, cytowana w komunikacie

W przypadku SEL24/MEN1703 trzech z pięciu pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) z mutacją IDH, leczonych dawką 75-125 mg osiągnęło odpowiedź całkowitą (CR) lub odpowiedź całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną ( CRi), podano także.

Jak podkreślono, wyniki badań otwierają drogę do dalszego rozwoju związku w nowej, genetycznie określonej populacji pacjentów z mutacjami IDH1/2.

„Wyniki badań, które przedstawiliśmy w formie prezentacji posterowych podczas konferencji EHA oraz ASCO stanowią silną przesłankę do kontynuacji prac nad rozwojem klinicznym SEL24 (MEN1703), w tym możliwości skupienia się na molekularnie zdefiniowanej podgrupie pacjentów, a mianowicie na pacjentach z ostrą białaczką szpikową z mutacjami IDH” – powiedział global therapeutic area head – oncology w Menarini Ricerche, w dziale badawczo-rozwojowym Grupy Menarini Dirk Laurent.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)