Adamed buduje Centrum Produkcyjno-Logistycznym w Pabianicach

W Pabianicach powstaje Centrum Produkcyjno-Logistyczne Adamed-u. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 300 mln zł w ciągu 5 lat. Inwestycja zakłada zwiększenie mocy i możliwości produkcyjnych oraz zdolności magazynowych, automatyzację i rozwój możliwości pakowania z jednoczesnym unowocześnieniem tych procesów.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie najwyższego poziomu robotyzacji w Polsce wśród firm farmaceutycznych oraz zwiększenie zdolności centrum produkcyjnego – z 2 mld tabletek produkowanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku.

5 lipca br. na jednej ze ścian Centrum Produkcyjno-Logistycznego (CPL) w Pabianicach zawisła symboliczna wiecha, co oznacza zakończenie jednego z ważnych etapów inwestycji.

Od czasu zakupu Polfy Pabianice w 2010 roku Adamed w pełni wykorzystuje potencjał tego miejsca i inwestuje w jego rozwój. Dwukrotnie zwiększył skalę produkcji – zakłady w Ksawerowie i Pabianicach dziesięć lat temu wytwarzały ok. 1 mld tabletek, dzisiaj – 2 mld.

Polska firma zbudowała również strefę High Potent dla leków, które wymagają specjalnego nadzoru i ochrony oraz otworzyła w 2017 roku Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant). Pozwoliło to na przyspieszenie i usprawnienie procesów badawczo-rozwojowych.

Adamed chce dalej rozwijać działalność w Pabianicach, dlatego od lipca ubiegłego roku rozbudowuje swoje Centrum Produkcyjno-Logistyczne. Nowy magazyn ma powstać w pierwszym kwartale 2022 r., a pakownia w drugim kwartale 2022. Równolegle do prac budowlanych do roku 2026 roku Adamed będzie realizować także procesy dotyczące digitalizacji, w tym robotyzacji i automatyzacji. Finał inwestycji planowany jest na koniec 2026 roku.

Koszt rozbudowy to ponad 300 mln zł zainwestowanych w ciągu najbliższych pięciu lat – dzięki temu Adamed będzie mógł podwoić swoje dotychczasowe moce produkcyjne. Konsekwencją wzrostu produkcji będzie zwiększenie zdolności CPL w zakresie pakowania, magazynowania oraz kontroli jakości wytwarzanych leków, które stanowią integralną część procesu produkcyjnego. Wprowadzone usprawnienia pozwolą na efektywny i skuteczny proces planowania operacji, co przełoży się na standaryzację procesów jakościowych, wytwarzania i logistyki. Centrum Produkcyjno-Logistyczne Adamedu będzie również bardziej nowoczesne, dzięki zastosowanym najnowszym technologiom z zakresu upraszczania, automatyzacji i robotyzacji. Będą to m.in. narzędzia „chmurowe” w celu szybkiej reakcji łańcucha dostaw na zmiany rynkowe, autonomiczne lub półautonomiczne linie do przygotowania prób do badań produktów, inteligentne systemy zarządzania magazynem i infrastrukturą budynkową czy roboty do paletyzacji.

„Zaplanowana inwestycja wpisuje się w naszą długofalową strategię biznesową. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwoju firmy w zakresie zaawansowanych technologii i tempa wzrostu produkcji. Dzięki niej znacznie zwiększy się również komfort pracy naszych Współpracowników z Centrum Produkcyjno-Logistycznego w Pabianicach oraz Ksawerowie” – mówił podczas uroczystości Bartłomiej Rodawski, Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny Adamedu.

Benefity z inwestycji dotyczą także przyszłych Współpracowników. Nowo zatrudnieni będą mogli rozwijać się w obszarach produkcji, logistyki, jakości i zespołów technologicznych oraz wzmacniać swoje kompetencje menadżerskie. W ten sposób Adamed zyska na atrakcyjności jako pracodawca w regionie.

Rozbudowa Centrum jest realizowana zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Adamedu. Inwestycja pozwoli na oszczędności energetyczne, m.in. dzięki zastosowanym procesom optymalizacji, jak np. fotowoltaika oraz będzie mieć ograniczony wpływ na środowisko poprzez wykorzystywanie m.in. opakowań z recyklingu.

W tle decyzji o rozbudowie zakładu produkcyjnego jest też bardzo istotna kwestia bezpieczeństwa lekowego na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. W dobie pandemii Polacy przekonali się, jak ważne jest posiadanie rodzimego przemysłu farmaceutycznego – lokalni producenci dostarczają niemal 50 proc. dziennych terapii stosowanych przez Polaków. Porównując z innymi krajami europejskimi, w Polsce nie zabrakło leków między innymi dlatego, że polscy przedsiębiorcy nieustannie inwestowali w badania i rozwój oraz infrastrukturę produkcyjną.

„Produkcja w kraju stanowi o bezpieczeństwie terapii, a kluczem do zdrowia jest ich dostępność. Aby sprostać współczesnym wyzwaniom firmy farmaceutyczne powinny nieustannie rozwijać się i inwestować. Adamed zdecydował się na przeprowadzenie tej inwestycji w trudnym i nieprzewidywalnym czasie – wszystko po to, aby w przyszłości skutecznie i odpowiedzialnie reagować na aktualne potrzeby i zapewniać Polakom dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia” – mówił Rodawski.

Od 2001 r. Adamed przeznaczył na inwestycje i działalność B+R 1,7 mld zł, a w ostatnich latach inwestycje na terenie Polski wynosiły średnio 130 mln zł rocznie.