Medinice rozszerzyło portfolio swoich produktów o projekt AtriClamp

Medinice rozszerzyło portfolio swoich produktów o projekt AtriClamp, czyli innowacyjną technologię zamknięcia uszka lewego przedsionka serca (LAAO), podała spółka. Pod koniec maja br. spółka zawarła umowę kupna 40% udziałów w spółce JitMed posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej.

Pierwszy polski zacisk uszka lewego przedsionka serca opracowany został przy współudziale naukowców z Politechniki Gdańskiej oraz prof. Jana Rogowskiego i prof. Macieja Brzezińskiego z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed, podano.

„Naszym planem jest najpierw dokończenie badań klinicznych w Polsce. W następnym kroku myślimy o wieloośrodkowych badaniach w Europie, które jednocześnie pełnią funkcję pozyskania 'zwolenników’ metody wśród kardiochirurgów w całej Europie, co umożliwi adaptację produktu i otwarcie drogi do komercjalizacji jeszcze przed pełną certyfikacją. Szacuje się, że globalny rynek urządzeń do zamykania uszka lewego przedsionka wart jest obecnie około 0,5 mld USD i rośnie w tempie 37% rocznie, a to w przyszłości wpłynie na maksymalizację potencjału komercyjnego naszego produktu” – powiedział współzałożyciel Medinice Piotr Suwalski, cytowany w komunikacie.

Przełomowa metoda zamykania uszka lewego przedsionka (LAAO) stosowana jest w prewencji udaru mózgu u chorych z najczęstszą arytmią serca – migotaniem przedsionków – która związana jest z kilkukrotnym wzrostem takiego ryzyka, wyjaśniono.

Umowa jest finalizacją trwających od stycznia rozmów na temat dołączenia do portfolio Medinice polskiego wynalazku stosowanego m.in. w prewencji udaru mózgu. Intencją obu stron umowy jest wspólna kontynuacja prac nad projektem AtriClamp, w szczególności w zakresie dokończenia trwających badań klinicznych, certyfikacji oraz komercjalizacji technologii, wskazano również.

Działanie AtriClamp potwierdzają wyniki badań przedklinicznych, a podczas których urządzenie osiągnęło bardzo wysoki współczynnik skuteczności zamknięcia uszka lewego przedsionka serca, podkreślono.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)