Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Całkowite zabezpieczenie przed Covid-19 (dwie dawki szczepionki) ma 43,2% ludności krajów Unii Europejskiej – Bruksela zakładała, że do końca lata będzie to 70% mieszkańców UE. Odporność zbiorową uzyskuje się, gdy chronionych jest 80–90% społeczeństwa.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak podaje „DGP”, w najbliższych dniach na szczeblu unijnym zapadnie decyzja, czy Polska będzie koordynować – w imieniu Unii – odsprzedaż nadmiarowych szczepionek przeciw Covid-19 z państw członkowskich do państw Partnerstwa Wschodniego, m.in. Ukrainy, Azerbejdżanu i Armenii.
–Senacki projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej zakłada, że strata szpitali –wynikająca z niedoszacowania kosztów świadczeń – ma być pokrywana z części budżetu państwa, którą dysponuje resort zdrowia. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy nowela zyska uznanie w zaproponowanym kształcie.
–Wkrótce do wykazu prac legislacyjnych wpisany zostanie projekt najnowszej tarczy prawnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, który zakłada uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. Prostszy ma być zarówno wniosek, jak i uzasadnienie decyzji po zakończeniu postępowania.