Mercator Medical: Zysk netto w II kw. to ok. 113,8 mln zł wg nowych szacunków

Mercator Medical podjął decyzję o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów do kwoty 85,9 mln zł, podała spółka. W efekcie w II kwartale 2021 r. odpis na zapas obciążył wynik EBITDA kwotą 83,3 mln zł, a wynik netto kwotą
67,1 mln zł (po ujęciu efektu podatku odroczonego). Według nowych szacunków, skonsolidowany zysk netto w II kw. wyniósł ok. 113,8 mln zł (wobec ok. 146,6 mln zł szacowanych w lipcu br.), a EBITDA ok. 118,4 mln zł (wobec ok. 164,7 mln zł).

„Zwiększenie odpisów uzasadnione jest dalszymi zmianami (obniżką) cen sprzedaży towarów w asortymentach oferowanych między innymi przez emitenta w okresie od lipca 2021 r. do dnia dzisiejszego, w stosunku do cen sprzedaży przyjętych jako podstawa do opracowania szacunkowych wyników finansowych emitenta i poszczególnych jednostek grupy emitenta za II kwartał 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, zmianie uległy szacunki wyników finansowych za II kwartał 2021 r., które obecnie wynoszą:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 535,7 mln zł, wobec 375,2 mln zł w II kw. 2020 r. oraz 551,6 mln zł w I kw. 2021 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 118,4 mln zł, wobec 234,6 mln zł w II kw. 2020 r. oraz 301,6 mln zł w I kw. 2021 r;

3) skonsolidowany zysk netto: ok. 113,8 mln zł, wobec 210,5 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. oraz 286,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., wskazano również.

W połowie lipca br. Mercator Medical szacował, że w II kw. br. miał ok. 146,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto (spadek o 30% r/r), 164,7 mln zł wyniku EBITDA (spadek o 30% r/r), przy 535,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 43% r/r) w II kw. 2021 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r. planowana jest na 15 września 2021 r.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)