Nie ma medyków, nie ma leczenia

Medycy zrzeszeni w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia domagają się rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim. „Nie chcemy umierać w pracy” – mówią wprost.

„Wbrew temu co mówi minister Niedzielski nie dotyczy się żaden dialog, nie ma żadnych rozmów. Te związki zawodowe, które zostały zaproszone do Ministerstwa Zdrowia w ogóle nie są reprezentatywne” – podkreślała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).

„Mówimy dość bylejakości. Na naszych oczach odbywa się dramat, bo sysytem opieki zdrowotnej kona. Albo należy go dobić, albo uzdrowić” – dodawał Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Komitet powstał m.in. jako reakcja na ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. „Od początku mówimy, że to bardzo zła ustawa. Ta regulacja podzieliła środowisko. Nie doszłoby do sytuacji, że dziś 30 proc. ratowników medycznych zrezygnowało z pracy gdyby wcześniej wysłuchano naszych postulatów” – wyjaśniała Ptok. – „Czy my wszyscy mamy odejść z zawodu, żeby wreszcie rządzący zrozumieli, że jednostronny dialog do niczego nie prowadzi?”.

Jak dodawała dopiero dzisiaj (9 września) przedstawiciele komitetu zostali zaproszeni na rozmowy. A na 11 września zaplanowany jest protest środowisk medycznych. W planach jest nawet postawienie białego miasteczka przed Kancelarią Premiera.

Oprócz postulatów płacowych medykom przeszkadza także organizacja systemu.

„Lekarz nawet 80 proc. spędza na wypełnianiu dokumentów, zaświadczeń i zleceń. Dla przykładu zlecenie na wyroby medyczne, jakim są pieluchomajtki, ma aż 4 strony. Lekarze chcą leczyć, a nie wypełniać papiery” – tłumaczył Wojciech szafraniec z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

„Polska ma najniższe nakłady na zdrowie w całej Europie. I co z tego, że w ciągu ostatnich lat podniesiono wydatki o 12 proc. skoro w tym czasie inflacja wyniosła 18. To oznacza, że wciąż jesteśmy na minusie. W dodatku dziś już co 8. czynny zawodowo lekarz ma powyżej 70 lat. To oznacza, że problem z brakami kadr będzie się tylko pogłębiał” – dodawał Artur Drobiak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Komitet postuluje o:

znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

W skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wchodzą:

z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Połoznych
Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP
Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Grażyna Cebula- Kubat – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL
Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Ewa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF
Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii
Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR
Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT
Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP
z Naczelnej Izby Lekarskiej:
Artur Drobniak – Wiceprezes NRL
Michał Bulsa – członek Prezydium NRL
z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP
Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP
z Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
Maciej Krawczyk – Prezes KRF
Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF
z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:
Alina Niewiadomska – Prezes KRDL
Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL
z Naczelnej Izby Aptekarskiej:
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA
Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA