MZ: jest porozumienie z ratownikami. Medycy w Białym Miasteczku protestują dalej

„Podpisaliśmy trójstronne porozumienie – z przedstawicielami ratowników medycznych i pracodawców. W kontekście czwartej fali pandemii koronawirusa to bardzo dobra informacja, bo oznacza, że nie będzie braku obsad zespołów ratownictwa medycznego” – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia, na dzisiejszej konferencji prasowej.

„Omawialiśmy nie tylko kwestie finansowe. Dyskutowaliśmy o tym, że zmiany ustawowe dotyczące całego systemu ratownictwa medycznego są konieczne” – dodawał. Jednak nie podawał żadnych szczegółów.

Za to wiceminister Waldemar Kraska, odpowiedzialny za ratownictwo, podał, że „zdecydowaliśmy się na przywrócenie „dodatku wyjazdowego” dla ratowników w wysokości 30 proc. wynagrodzenia”.

„To jest dodatek, który był do 2011, on został za rządów Platformy i PSL zlikwidowany. W tej chwili ten dodatek wyjazdowy przywracamy. To jest dodatek za to, że jest to praca w ciężkich warunkach, czasem w słocie, czasem w śniegu, jesteśmy w różnych warunkach jako ratownicy medyczni, także lekarze, pielęgniarki, którzy pracują w karetkach, dlatego ten dodatek 30% został przywrócony” – wyjaśniał Kraska.

„Pracodawcy się zobowiązują, że ratownik, który jest zatrudniony na umowę cywilnoprawną, nie może zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę. To jest minimalna kwota gwarantowana teraz przez pracodawców. Jeżeli dołożymy do tego dodatek dojazdowy w wysokości 30%, to daje nam kwotę ok. 52 zł. Ponadto każdy ratownik, który jeździ w karetce, dostanie dodatek za to, że jest kierownikiem zespołu, kierowcą ratownikiem, jeździe w zespole dwuosobowym. To daje kwotę ok. 60 zł na godzinę. Jeżeli założymy, że ratownik pracuje ok. 200 godzin w miesiącu, czyli mniej więcej tyle, co wynosi etat, to daje kwotę równą ok. 12 tys. zł na miesiąc” – wyliczał dalej wiceminister.

W porozumieniu zostało zawarte, że komitet protestacyjny ratowników medycznych zobowiązuje się do zaprzestania akcji protestacyjnej z dniem podpisania.

„To nie jest porozumienie które nas satysfakcjonuje w pełni, ale to jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 roku” – dodawał Piotr Dymon, który brał udział w rozmowach jako Przewodniczący Prezydium Komitetu Protestacyjnego Ratowników.

„Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko zespół ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie. Kolejnym krokiem miały być rozmowy dotyczące ratowników z SORu i izb przyjęć, dodatkowo planowaliśmy spotkanie z panem ministrem Miłkowskim, w zakresie ratowników z oddziałów szpitalnych. Jak to się potoczy w tym momencie – nie wiem” – mówił.

Jednak to porozumienie wywołało burzę. Część ratowników twierdzi, że porozumienia nie ma, a protest nadal trwa. „Protest ratowników trwa. Na dzisiejszym spotkaniu trójstronnym porozumienie podpisał tylko jeden ze związków zrzeszających CZĘŚĆ środowiska ratowniczego. Pozostali reprezentanci wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji, które nie spełniają postulatów środowiska RM” – napisali na Twitterze.

„Od wczoraj nie jestem najbardziej lubianym ratownikiem w Polsce. Trudno, nie pierwszy raz” – stwierdził Piotr Dymon.

Porozumienie zawarte w dniu 21 września pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ:

1. Minister zdrowia zobowiązuje się do zwiększenia od 1 października bieżącego roku budżetu na zadania ZRM. Środki na zadania ZRM będą obejmowały nakłady:

– Wynikające ze zwiększonej wyceny ryczałtu dobowego ZRM dokonanej przez AOTMiT

– Niezbędne do pokrycia kosztów dodatku wyjazdowego, o którym mowa w pkt.

2. Pracodawcy zobowiązują się do wypłaty od dnia 1 października br. Członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowe stawki w przypadku umów cywilno-prawnych.

3. Pracodawcy zobowiązują się do włączenia do podstawy wynagrodzenia dodatku wyjazdowego wraz z uwzględnieniem pochodnych, obowiązującego przed dniem podpisania niniejszego porozumienia w danej jednostce (dysponenta ZRM).

4. Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego dodatku wjazdowego, o którym mowa w pkt 2.

5. Pracodawcy zobowiązują się do zapewnienia dla pracowników wykonujących zawód medyczny w ZRM, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka obejmuje dodatek za pracę w zespołach dwuosobowych; nie obejmuje dodatków: wyjazdowego o którym mowa w punkcie 2. oraz innych dodatków funkcyjnych wynikających z umów cywilnoprawnych.

6. Pracodawcy zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia dialogu ze środowiskiem ratowników medycznych i wypracowania rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, zapewniających prawidłowe działanie ZRM.

7. Komitet protestacyjny ratowników medycznych zobowiązuje się do zaprzestanie akcji protestacyjnej z dniem podpisania niniejszego porozumienia.