Neuca nabyła 49,3% akcji w TU Zdrowie, ma łącznie 50,2%

Neuca nabyła 49,3% akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Zdrowie, zwiększając swój udział do 50,2%, podała spółka.

„Spółka nabyła 49,3% akcji spółki Pomerania Investment spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni. W wyniku zawarcia powyższej transakcji spółka posiada 50,2% akcji Pomerania. Pomerania jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni” – czytamy w komunikacie.

1 lutego 2021 r. zarząd Neuca zawarł z dotychczasowymi akcjonariuszami Pomerania Investment (jedyny właściciel TU Zdrowie) warunkową umowę sprzedaży łącznie 50,2% akcji Pomerania. Warunkami zawieszającymi było uzyskanie zgód na realizację transakcji ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Jak podawała wcześniej Neuca, Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu. Działające od ponad 11 lat towarzystwo oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 900 firm na terenie całej Polski, ich pracowników oraz członków rodzin. TU Zdrowie obsługuje ponad 170 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,7 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce co daje firmie co daje firmie wiodącą pozycję na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)