Mabion ma pozwolenie na badanie kliniczne MabionCD20 w zakresie RZS w Gruzji

Mabion uzyskał pozwolenie Prezesa Agencji Regulacji Działalności Medycznej i Farmaceutycznej w Gruzji na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS ) na terenie Gruzji, podała spółka. Mabion posiada również zgodę kompetentnej komisji bioetycznej w tym zakresie.

„Uzyskanie pozwolenia urzędu umożliwia rozszerzenie pomostowego badania klinicznego na obszar Gruzji. Spółka posiada obecnie pozwolenie na prowadzenie badania na terenie Polski i oczekuje na wydanie stosownych zgód w Belgii i Ukrainie. Spółka nie wyklucza również rozszerzenia badania na inne kraje” – czytamy w komunikacie.

11 października br. spółka otrzymała pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jak wówczas podano, w pomostowym badaniu klinicznym weźmie udział docelowo 280 pacjentów z nie mniej niż 35 ośrodków klinicznych zlokalizowanych w Polsce, Belgii, Gruzji i na Ukrainie.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)