Mercator Medical spodziewa się nadal dobrej rentowności produkcji w IV kw.

Mercator Medical jest zadowolony z rentowności osiągniętej w segmencie produkcyjnym w III kw. br. i spodziewa się, że w ostatnim kwartale 2021 r. rentowność ta również da powody do zadowolenia, poinformował prezes Wiesław Żyznowski. Z jego wypowiedzi wynika, że spółka jest w trakcie intensywnych prac nad akwizycjami i podejmowaniem decyzji o charakterze strategicznym.

„Na razie z rentowności na produkcji w III kw. jesteśmy zadowoleni i w IV kw. też będą kontrakty i pewnie też będziemy zadowoleni. Zwłaszcza, że ceny w kontraktach są czasami sztywne, czasami elastyczne – ale nie aż tak, jak spot. Mamy nadzieję, że lateks nitrylowy będzie nadal taniał” – powiedział Żyznowski podczas wideokonferencji.

„Bardzo intensywnie pracujemy nad kilkoma kierunkami rozwojowymi, nie ogłosiliśmy niczego publicznie, bo żaden z tych kierunków na tyle nie dojrzał” – dodał prezes.

Potwierdził natomiast, że czas oddania pierwszych linii produkcyjnych w trzeciej fabryce grupy to grudzień br., a kolejne linie będą oddawane do połowy 2022 r.

„Pracujemy wielowątkowo. Oddajemy fabrykę i analizujemy bardzo mocno – ale nie mamy wewnętrznej decyzji – co do budowy następnych fabryk. W M&A prowadzimy wiele rozmów, a kilka na dalszym etapie – to są firmy i dystrybucyjne, i produkujące, niekoniecznie rękawice. W ofercie handlowej mocno pracujemy, by poszerzyć ją o inne rzeczy, którymi się zajmowaliśmy przed COVID-em, albo i takie, którymi się nie zajmowaliśmy. I jeszcze pracujemy dość mocno nad zainwestowaniem środków w branże synergiczne w jakimś stopniu, albo w ogóle niesynergiczne z rękawicami. Robimy też kilkadziesiąt projektów rozwojowych dystrybucji rękawic w Europie i USA, jest to mocno związane z e-commerce” – wymienił prezes.

Pytany o termin podjęcia decyzji ws. „trzeciej nogi biznesowej”, wskazał: „My tę decyzję już podjęliśmy, ale jeszcze o niej nie zawiadomiliśmy. Co najmniej jedna decyzja jest podjęta, ale mamy do podjęcia jeszcze dwie albo trzy. Kiedy o tym powiadomimy? Musimy być w pełni przygotowani, żeby poinformować”.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)