OncoArendi miało 1,88 mln zł straty netto, 1,93 mln zł straty EBIT w III kw. 2021 r.

OncoArendi odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,93 mln zł wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 0,3 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 0,41 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 0,87 mln zł w porównaniu z 1,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 6,62 mln zł wobec 2,15 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. W 2020 r. miała 125 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)