Rząd planuje przyjęcie programu modernizacji szpitali w IV kw.

Rząd planuje przyjęcie w IV kw. uchwały w sprawie Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych, umożliwiające unowocześnienie podmiotów leczniczych i dostosowanie ich do obowiązujących norm i standardów medycznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Realizacja programu umożliwi unowocześnienie obiektów podmiotów leczniczych i dostosowanie ich do obowiązujących norm i standardów w medycynie, w tym przede wszystkim norm zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” – czytamy w wykazie.

Planowane działania mają obejmować inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych wraz z wyposażeniem, w tym w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji w następujących obszarach:
– wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych (planowane jest zwiększanie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych, zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie, modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych przez inwestycje w prace remontowo-budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny).
– wymianę łóżek szpitalnych (zakup nowych łóżek szpitalnych, w tym łóżek intensywnej opieki medycznej, wraz z materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz niezbędnym dodatkowym wyposażeniem).
– wsparcie jednostek państwowego ratownictwa medycznego (PRM) i zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) (m.in. zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla ZRM, modernizacja SOR wraz z wymianą sprzętu, budowa i dostosowanie lądowisk przyszpitalnych do obecnych wymagań, zakup śmigłowców na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego)

Efektem dofinansowania w ramach Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych będzie zapewnienie lepszego dostępu do usług medycznych, poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych. Placówki zostaną doposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zmodernizowane i dostosowane do aktualnych wymogów i potrzeb, umożliwiając wszystkim na jednakowy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podano także.

Obecnie szpitale w kraju dysponują 200 398 łóżkami o średnim obłożeniu 70%. We wszystkich województwach średnie obłożenie faktyczne jest niższe niż przyjęty poziom optymalny 80%,

Jak podano w uzasadnieniu „po zestawieniu obecnego średniego obłożenia łóżek i optymalnego obłożenia na poziomie 80% widoczny jest potencjał na przybliżonym poziomie 19 070 łóżek do zagospodarowania na cele przekształceń oddziałów o zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne, w tym na potrzeby oddziałów geriatrii i na łóżka opieki długoterminowej”.

(ISBnews)