Synektik ma umowę na dostawę sprzętu do Szpitala Bródnowskiego za 15,59 mln zł

Synektik zawarł umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie na dostawę i instalację sprzętu medycznego za 15,59 mln zł netto, podała spółka

Umowa dotyczy dostawy i instalacji sprzętu medycznego w ramach projektu „Utworzenie centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii – INC) – Etap II” dla szpitala, w części nr 1 projektu dotyczącej operacyjnych systemów neurochirurgicznych, podano.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 15 594 500 zł netto. Realizacja umowy nastąpi do 10 grudnia 2021 r.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)