Zaawansowany rak piersi dawniej i dziś

W Polsce rak piersi stanowi 1/4 przypadków nowotworów u kobiet. Najwięcej zachorowań zostaje zdiagnozowanych u kobiet w przedziale wiekowym 50-64 lata. U ok. 12% chorych może dojść do rozsiewu nowotworu. Rak piersi jest chorobą zróżnicowaną pod względem typów, a określenie „rak piersi” oznaczać może schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie. 13. października to Dzień Zaawansowanego Raka Piersi.

Należy odróżnić leczenie wczesnego raka piersi, gdzie celem terapii jest wyleczenie, od leczenia zaawansowanego raka piersi, którego celem jest utrzymanie komfortu życia pacjentki oraz wydłużenie życia. Jeszcze czterdzieści lat temu pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi miały niewielki wybór ścieżek leczenia, ograniczający się do chemioterapii, radioterapii oraz mastektomii. Dzisiaj, choć wciąż jest to choroba nieuleczalna, to w związku z dalszym postępem medycyny, rozwojem diagnostyki i dostępem do innowacyjnego leczenia, wiemy, że istnieje zarówno wiele podtypów zaawansowanego raka piersi, jak również mutacji wpływających na rokowania, a dostępne opcje terapii są bardzo zróżnicowane i wieloetapowe.

Obecnie proces diagnostyki zaawansowanego raka piersi składa się z kilku elementów, o których pacjentka szczegółowo może porozmawiać z lekarzem. Jednym z nich jest ocena stanu receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2 dokonana z biopsji gruboigłowej guza pierwotnego lub przerzutu. Od wyników zależy określenie podtypu biologicznego nowotworu, a tym samym dobór leczenia, które może przynieść największe korzyści pacjentce. W przypadku pierwotnie zaawansowanego raka piersi biopsja jest wykonywana na początku ścieżki diagnostycznej. W przypadku nawrotu często ponownie wykonuje się biopsję, z ponownym oznaczeniem receptorów. Diagnostyka obejmuje także m.in. wywiad, badania obrazowe oraz inne badania zlecone przez lekarza prowadzącego w zależności od potrzeb.

Wybór ścieżki leczenia zaawansowanego raka piersi odbywa się w sposób spersonalizowany, z uwzględnieniem cech biologicznych nowotworu, skuteczności dotychczasowego leczenia, nasilenia objawów choroby, a także ogólnego stanu zdrowia oraz preferencji pacjentki. Leczenie może obejmować wiele linii, a lekarz w zależności od odpowiedzi na stosowaną terapię, decyduje o dalszym postępowaniu. Nowoczesne terapie obejmują leczenie m.in. hormonoterapię stosowaną w skojarzeniu z terapiami celowanymi (np. inhibitorami CDK 4/6 w przypadku HR+ HER2-ujemnego zaawansowanego raka piersi lub leczeniem anty-HER2 w przypadku HR+ HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi) czy immunoterapię. Chemioterapia to podstawowe leczenie u chorych na raka hormononiezależnego; w raku hormonozależnym bywa stosowana u chorych z masywnym rozsiewem choroby i nasilonymi objawami. Warto porozmawiać z lekarzem o wszystkich możliwościach leczenia, zarówno tych refundowanych, jak i dostępnych w badaniach klinicznych.

Materiał prasowy opracowany przez biuro prasowe Novartis