Adamed będzie rozwijał rozwiązania terapeutyczne z wykorzystaniem technologii RNA

Adamed Pharma z Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie znaleźli się w gronie pięciu konsorcjów, które wygrały konkurs Agencji Badań Medycznych i otrzymają dofinansowanie na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Głównym celem zgłoszonego projektu jest opracowanie innowacyjnej szczepionki opartej na technologii mRNA/VLP przeciw odzwierzęcym patogenom wirusowym mającym wpływ na zdrowie ludzi. Wysokość grantu wynosi 58,5 mln zł.

Pandemia COVID-19 pokazała, że nowopojawiające się odzwierzęce wirusy mogą rozprzestrzeniać się w społeczeństwach na całym świecie z niespotykaną szybkością oraz równie szybko mutować w nowe warianty.

„Przyznany nam grant na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania technologii RNA, które obejmą wyselekcjonowanie kandydatów na szczepionkę, rozwój przedkliniczny, opracowanie technologii wytwarzania oraz badanie kliniczne I fazy to dla nas i naszych partnerów z którymi będziemy je realizować – zarówno szansa rozwoju rodzimych, innowacyjnych produktów leczniczych przez nasze doskonałe zespoły R&D, ale także ważny krok na drodze partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem jest zapewnienie stabilnego, bezpiecznego i silnego zaplecza innowacyjnych produktów i leków RNA w kraju” – wyjaśnia cytowana w komunikacie Karolina Czekaj, Dyrektor ds. Finansów Korporacyjnych i Inwestycji Adamed Pharma.

Założeniem projektu jest opracowanie szczepionki, która posiadać będzie znaczące przewagi nad obecnie dostępnymi preparatami. W przypadku szczepionki przeciw SARS-CoV-2 będą to korzystniejsze warunki przechowywania względem obecnych szczepionek mRNA. Nowa szczepionka ma również szansę wykazywać wyższą skuteczność względem nowych wariantów wirusa, które wykazują odporność przed obecnymi preparatami.

„Szczepienia są najlepszą i szeroko stosowaną formą zapobiegania chorobom zakaźnym. Technologia ich rozwoju ewoluowała wraz z rozwojem nauk medycznych, jednak dopiero ostatnie postępy w immunologii pozwoliły na zrozumienie molekularnych mechanizmów indukcji specyficznej odpowiedzi immunologicznej. Obecna wiedza z zakresu biologii komórki, genomiki i bioinformatyki pozwala na opracowywanie nowych technologii immunizacji i racjonalne projektowanie innowacyjnych szczepionek. Sukces powszechnych programów szczepień wykorzystujących szczepionki oparte na VLP (cząsteczkach wirusopodobnych) lub mRNA wykazał ich bezpieczeństwo i potencjał w zapobieganiu chorobom zakaźnym” – dodaje Bartłomiej Żerek, Dyrektor Departamentu Innowacyjnego Adamed.

Wnioskodawcy mieli możliwość aplikować o dofinansowanie składając projekty, które obejmują opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych produktu leczniczego opartego o RNA ze szczególnym uwzględnieniem szczepionki lub innowacyjnego leku przeciw wirusom RNA lub osiągnięcia możliwości produkcyjnych ww. produktów leczniczych. W sumie w ramach konkursu wpłynęło 8 wniosków. Finansowanie w ramach konkursu otrzymało 5 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wyniesie 291 076 424,49 zł.

Adamed jest rodzinną firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną ze 100-proc. udziałem kapitału polskiego, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Założona 35 lat temu zatrudnia 2 200 współpracowników, posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie.