Mabion zakupił 4 bioreaktory za 2,3 mln euro, podwoi obecne moce wytwórcze

Mabion zawarł ze spółką Adolf Kühner AG umowę zakupu czterech bioreaktorów o pojemności 2500 litrów każdy wraz usługami dodatkowymi za 2,3 mln euro, podała spółka. Mabion oczekuje, iż nowe bioreaktory, zakup których pozwoli na podwojenie obecnych mocy, będą zdolne do pracy wytwórczej od II kw. 2023 r.

„Wartość netto umowy wynosi 2,3 mln euro. Zakup urządzeń zostanie sfinansowany ze środków własnych spółki i wchodzi w skład łącznych niezbędnych nakładów inwestycyjnych na poziomie 45-50 mln zł, których wydatkowanie jest planowane z przeznaczeniem na aparaturę procesową i analityczną do zwiększenia mocy wytwórczych w istniejącym zakładzie” – czytamy w komunikacie.

Dostawca wyprodukuje i dostarczy spółce cztery bioreaktory zgodne z określoną w umowie specyfikacją, z czego dwa z nich będą stanowić element drugiej linii wytwórczej, a dwa kolejne posłużą do wymiany istniejących bioreaktorów w ramach modernizacji zakładu spółki, podano.

„Dostawca będzie odpowiedzialny za uruchomienie i konfigurację urządzeń w zakładzie wytwórczym spółki w Konstantynowie Łódzkim oraz za przeszkolenie pracowników spółki. Zamówione urządzenia mają spełniać wymagania zarówno europejskie, jak i amerykańskie w zakresie GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania)” – czytamy dalej.

Montaż, instalacja i rozruch urządzeń zostanie zakończony w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podano także.

Mabion podał, że zakup bioreaktorów pozwoli na podwojenie obecnych mocy wytwórczych i jest zgodny z planami rozwojowymi spółki.

„Rozbudowa mocy wytwórczych w pierwszej kolejności umożliwi zwiększenie produkcji kontraktowej antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 na rzecz Novavax, Inc., a łącznie z rozważaną budową nowej fabryki wyposażonej w dodatkowe bioreaktory pozwoli na zabezpieczenie mocy wytwórczych pod planowane usługi kontraktowego wytwarzania na rzecz kolejnych partnerów biznesowych, jak również na potrzeby przyszłej produkcji leku MabionCD20 po pozytywnym zakończeniu procedury rejestracyjnej w Europejskiej Agencji Leków” – czytamy także.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)