Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o nabywaniu akcji przez spółki zależne

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o nabywaniu akcji spółki przez spółkę lub spółki zależne, wynika z projektow uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 8 grudnia br. Akcjonariusze zdecydują także o umorzeniu łącznie 876 731 akcji własnych.

Przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje Mercator Medical w pełni pokryte, na okaziciela, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na ryku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Maksymalna liczba nabywanych akcji spółki nie przekroczy liczby akcji, których wartość nominalna odpowiada 20% kapitału zakładowego Mercator Medical.

„(…) akcje spółki będą nabywane za wynagrodzeniem ustalanym przez spółkę zależną [daną spółkę zależną], przy czym akcje spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 1 zł i wyższą niż 200 zł” – czytamy w projekcie uchwały.

Upoważnienie do nabywania akcji spółki udzielone jest na okres 5 lat licząc od dnia podjęcia uchwały.

„Na moment ogłoszenia propozycji uchwały zarząd Mercator Medical nie przygotował ostatecznej rekomendacji, która spółka lub spółki zależne mogłyby uzyskać upoważnienie do nabywania akcji. Rekomendacja zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po przyjęciu przez zarząd spółki. Akcje zostaną nabyte w celu późniejszej odsprzedaży, jak również w celu sfinansowania ewentualnych przejęć. Aktualnie nie ma możliwości umorzenia akcji będących w posiadaniu spółki lub spółek zależnych”- czytamy w uzasadnieniu.

Podczas NWZ akcjonariusze zdecydują także o umorzeniu 602 810 w pełni pokrytych akcji własnych Mercator Medical o wartości nominalnej w wysokości 1 zł każda oraz 273 921 w pełni pokrytych akcji własnych o wartości nominalnej w wysokości 1 zł każda, które reprezentują łącznie 8,23 % kapitału zakładowego Mercator Medical.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)