BFF Banking Group: najlepiej zarządzane szpitale publiczne

BFF Banking Group opublikował wyniki 6. już edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group”.
Celem inicjatywy jest ocena placówek medycznych i wyłonienie najlepszego szpitala pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.
Inicjatywa realizowana jest we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita, a jej partnerami instytucjonalnymi w tym roku są Polska Federacja Szpitali oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

„Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Projekt jest o tyle wyjątkowy, że na rynku szpitali publicznych o danych finansowych mówi się mało lub prawie wcale” – wyjaśnia cytowany w komunikacie Krzysztof Kawalec, Prezes BFF Banking Group w Polsce. – „Laureaci udowadniają, że choć droga do sukcesu nie jest prosta, istnieją sposoby, aby osiągnąć stabilność finansową i ciągły rozwój. W tym roku było to o tyle trudniejsze, że szpitale, oprócz mierzenia się z codziennymi problemami, musiały także stawić czoła wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19, co wymagało nie lada umiejętności logistycznych, jak i organizacyjnych”.

***

W 6. edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania” udział wzięło 296 szpitali: 132 powiatowe, 88 wojewódzkie, 31 ministerialnych, 24 uniwersyteckie i 21 gminnych. Ocenie zostały poddane wskaźniki takie jak: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży netto i dynamika przychodu z NFZ. Dodatkowo wszystkie jednostki podzielone zostały na 3 kategorie pod kątem wysokości kontraktu z NFZ. Autorem metodologii i obliczeń jest BFF Banking Group.

Najlepiej zarządzane szpitale w Polsce:

I. Kategoria: Kontrakt z NFZ niższy niż 49 mln PLN
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie
4. Szpital Powiatowy w Sławnie
5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
6. Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
7. Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

II. Kategoria: Kontrakt z NFZ od 49 do 99 mln PLN
1. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
2. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
9. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
10. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

III. Kategoria: Kontrakt z NFZ wyższy niż 99 mln PLN
1. Szpital Powiatowy w Radomsku
2. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
4. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
6. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
7. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
8. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
9. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

BFF Banking Group jest niezależnym graczem w Europie, specjalizującym się w faktoringu i zarządzaniu należnościami administracji publicznej, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, płatnościami bankowymi i korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2020 r. odnotował skonsolidowany skorygowany zysk netto w wysokości 97,6 mln euro, przy wskaźniku CET1 Grupy na poziomie 18,5% na koniec września 2020 r.