EMA pozytywnie oceniła dwa leki na COVID-19

Ronapreve i Regkirona – to dwa leki na COVID-19, które pozytywnie ocenił Komitet do spraw Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP). Agencja zaleciła dopuszczenie preparatów do obrotu w Europie. Oba leki zawierają przeciwciała monoklonalne.

Korzyści z terapii przeprowadzanej tymi lekami przewyższają ewentualne ryzyka – ocenił Komitet. Z badań klinicznych wynika, że ich stosowanie we wczesnym stadium zakażenia SARS-CoV-2 znacząco obniża ryzyko hospitalizacji i ciężkiego przebiegu choroby.

Komitet EMA zaleca zatwierdzenie użycia Ronapreve dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia (pod warunkiem, że pacjent waży więcej niż 40 kg), w sytuacjach zwiększonego ryzyka ciężkiego przechorowania COVID-19. Lek powinien być podawany chorym, którzy nie potrzebują terapii tlenowej. Stosowanie Regkirona zarekomendowano tylko dla dorosłych pacjentów, w takiej samej sytuacji jak w przypadku Ronapreve.

EMA przekazała swoją rekomendację Komisji Europejskiej, która formalnie dopuści leki do obrotu w Europie.