Enel-Med miał 0,75 mln zł straty netto, 3,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Centrum Medyczne Enel-Med odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,51 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,34 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 101,58 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 324,63 mln zł w porównaniu z 297,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 1,22 mln zł wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)