Organizacje pacjentów apelują o zapewnienie bezpieczeństwa lekowego

Organizacje pacjentów zaapelowały do Ministra Zdrowia o wprowadzenia rozwiązań, zwiększających produkcję leków w Polsce. Sygnatariusze listu zwracają uwagę na wyraźny spadek udziału leków produkowanych w kraju w rynku. Podkreślają także niezwykle istotną rolę gwarancji dostępności leków, szczepionek, środków ochronnych i wyrobów medycznych dla zapewnienia ciągłości terapii milionów przewlekle chorych oraz bezpieczeństwa lekowego Polaków.

Sygnatariusze zwracają uwagę, że ostatnie dwa lata – czas pandemii COVID-19 na świecie wyraźnie pokazały, jak ważne jest zapewnienie ciągłości dostępu do leków, szczepionek, środków ochrony i wyrobów medycznych. Zwłaszcza początkowy okres pandemii unaocznił realne zagrożenie wynikające z ograniczonego dostępu do podstawowych leków i szczepionek sprowadzanych z zagranicy.

Dlatego wzorując się na doświadczeniach i wnioskach wyciągniętych przez inne kraje Unii Europejskiej, organizacje pacjentów zaapelowały o pilne wdrożenie efektywnych rozwiązań, prowadzących do zwiększania produkcji leków w Polsce. Sygnatariusze podkreślają wagę bezpieczeństwa lekowego i gwarancji ciągłości terapii milionów przewlekle chorych.

„Minister Zdrowia w swoich działaniach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska. Mamy nadzieję na otwartość resortu zdrowia również w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa lekowego. Zważywszy jednak, że udział leków produkowanych lokalnie w polskim rynku spada, potrzebne są natychmiastowe i efektywne działania, aby zahamować ten niekorzystny trend” – napisali w swoim apelu pacjenci.

Pod listem podpisało się dziesięć organizacji:
Polski Związek Niewidomych, Fundacja Światło dla Życia,
Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny,
Zjednoczenie na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”,
Retina AMD Polska,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową,
Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych.