Powstał Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed

Do grona obecnych w Polsce związków branżowych dołączył Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Związek został powołany do życia przez 11 firm tj. Ardigen SA, Captor Therapeutics SA, Celon Pharma SA, ExploRNA Therapeutics SA, OncoArendi Therapeutics SA, Polski Bank Komórek Macierzystych SA, PolTREG SA, Pure Biologics SA, Ryvu Therapeutics SA, Selvita SA oraz WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. Prezesem Związku została Marta Winiarska, która przez ostatnie pięć lat kierowała działaniami public affairs i public relations w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Związek powstał po to, aby we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i administracją publiczną budować ekosystem, który pozwoli uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji, a przyszłościowo również być może siłę napędową gospodarki.

„Dziś Polska, doświadczająca wyzwań demograficznych i budująca swoją konkurencyjność w dużej mierze w oparciu o niskie koszty pracy i specjalizację w zakresie produktów rolniczych i dóbr pośrednich, jest mocno narażona na tzw. pułapkę średniego dochodu – czyli długotrwałą stagnację po latach intensywnego wzrostu. Aby temu zapobiec, konieczny jest rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki. Biotechnologia medyczna, przy stworzeniu odpowiednich warunków odpowiedzialnego rozwoju, mogłaby stać się motorem tej transformacji” – podkreśla cytowana w komunikacie Marta Winiarska.

Niestety polskie firmy z tej branży, pomimo że posiadają ogromny potencjał naukowy i stale rozwijające się portfolio nowych projektów, wciąż muszą ciężko pracować, by przekonać inwestorów do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Dodatkowo budowa spółki biotechnologicznej – szczególnie w Europie – to bardzo długi i wymagający proces biznesowy. Aby możliwe było rozwinięcie takiego przedsięwzięcia, konieczne jest – poza wysoko-wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, wykorzystanie różnych źródeł finansowania, w tym m.in. grantów, venture capital, partneringu, możliwości rynku kapitałowego czy instrumentów dłużnych i wsparcie po stronie rządowej. Tylko synergia działania i współpraca wszystkich interesariuszy daje szanse powodzenia.

„Ogólnoświatowy kryzys zdrowotny związany z pandemią COVID-19 pokazał, że badania i rozwój w obszarze medycyny są kluczowe nie tylko z punktu widzenia wskaźników zdrowotnych społeczeństw, ale również działania gospodarki. Po raz pierwszy w sposób tak namacalny można było zaobserwować te zależności. Sytuacja pandemiczna sprawiła również, że instytucje publiczne i prywatni inwestorzy zwrócili większą uwagę na firmy biotechnologiczne, które zaangażowały się w badania nad szczepionkami, testami diagnostycznymi i lekami na COVID-19. W tym obszarze mocno pojawił się również polski pierwiastek. Mam ogromną nadzieję, że będzie to bodziec do budowy bardziej ustrukturyzowanego, przystępnego i dopasowanego do potrzeb branży innowacyjnej biotechnologii medycznej systemu wsparcia instytucjonalnego” – tłumaczy Winiarska.