Scope Fluidics ma kolejny list intencyjny ws. zbycia Curiosity Diagnostics

Scope Fluidics podpisał z inwestorem list intencyjny (LoI) dotyczący potencjalnego nabycia przez inwestora 100% udziałów Curiosity Diagnostics – spółki w pełni kontrolowanej przez Scope Fluidics, która realizuje projekt PCR|ONE, podała spółka.

„Zgodnie z LoI, emitent i inwestor postanowili prowadzić negocjacje w celu ustalenia warunków potencjalnej transakcji. W związku z powyższym inwestor zamierza rozpocząć proces due diligence. LoI ma charakter niewiążący i nie przesądza o strukturze transakcji. Zawarcie LoI nie oznacza dla żadnej ze stron powstania stosunku wyłączności – każda ze stron może niezależnie prowadzić rozmowy w zakresie, którego dotyczy LoI także z innymi podmiotami” – czytamy w komunikacie.

Niniejszy list intencyjny został zawarty z innym podmiotem niż podmiot, z którym spółka podpisała list 29 sierpnia br. Negocjacje z tymi podmiotami są niezależne od siebie, zakończono.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)