PZ Cormay ma umowę z NCBR na dofinansowanie projektu kwotą 1,61 mln zł

PZ Cormay zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie kwotą 1,61 mln zł projektu „Opracowanie nowatorskiego odczynnika do oznaczania stężenia ludzkiej prokalcytoniny z wykorzystaniem aptamerów oraz cząsteczek lateksowych, przeznaczonego do diagnozowania koinfekcji bakteryjnych oraz prognozowania przeżywalności pacjentów z COVID-19”, podała spółka.

„Koszt projektu szacowany jest na 2 826 139,31 zł, a kwota dofinansowania wyniesie 1 610 811,69 zł i odpowiada kwocie, o którą wnioskowała spółka” – czytamy w komunikacie.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)