Siemens dostarczy rozwiązania cyfrowe firmie Adamed

Siemens podpisał umowę z Adamed Pharma. Wdrożenie obejmuje digitalizację zleceń produkcyjnych, co znacząco obniży pracochłonność zarządzania dokumentacją produkcyjną.

Projekt realizowany dla Adamed obejmuje wdrożenie systemów MES (Manufacturing Execution System) w obszarze pakowania służących do zarządzania produkcją Opcenter Execution Pharma, moduł eBR – electronical batch record – czyli digitalizacji zleceń produkcyjnych. Integracja systemowa z automatyką przemysłową pozwoli na sprawny dostęp do dokumentacji elektronicznej, statusów urządzeń i pomieszczeń, redukcję liczby przepakowań i utylizacji, ograniczenie błędów, automatyczne zamawianie i rozliczanie materiałów oraz integrację z innymi systemami skomputeryzowanymi. Wdrożenie dotyczy zarówno nowej pakowni w Pabianicach oraz istniejących obszarów pakowania zarówno w Pabianicach, jak i Ksawerowie.

„Budowanie długofalowego i strategicznego partnerstwa jest jedną z podstawowych wartości Siemensa. Wierzę, że podpisany właśnie kontrakt z Adamedem jest początkiem takiej współpracy. Jestem przekonany, że dostarczane przez naszą firmę nowoczesne technologie cyfrowe, połączone z wiedzą i doświadczeniem zespołu Adamed, zaowocują powstaniem rozwiązania na miarę Industry 4.0.” – wyjaśnia cytowany w komunikacie Szymon Paprocki, dyrektor pionu Process Automation w Siemens Polska.

„Filarami rozwoju Adamedu są inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje, a także ekspansja międzynarodowa. Wdrożenie rozwiązania, którego dostawcą jest Siemens Polska i prowadzona w jego zakresie transformacja cyfrowa przez nasz zespół Industry 4.0. wzmocnią produktywność firmy. Istotą bezpieczeństwa lekowego i gwarantem kontynuacji terapii przez pacjentów, zwłaszcza w tak niepewnych czasach przedłużającej się pandemii – jest stabilna produkcja. Adamed odpowiedzialnie reaguje na aktualne potrzeby, by zapewnić dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia tak w kraju, jak i na rynkach zagranicznych, na których jesteśmy obecni. Digitalizacja procesów operacyjnych, jest ważnym elementem naszej strategii” – dodaje dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski, członek zarządu Adamed, Dyrektor Operacyjny.

Wdrażanie kontraktu zaplanowane jest na 20 miesięcy, przy czym system osiągnie pełną sprawność już w 12-tym miesiącu realizacji.

Siemens Polska, największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce, została utworzona w 1991 roku. Na polskim rynku oferuje rozwiązania i produkty Siemens AG, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i napędów, automatyki budynkowej, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału.

Adamed jest rodzinną firmą farmaceutyczno-biotechnologiczna ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Założona 35 lat temu dziś zatrudnia 2200 współpracowników, posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. Prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. Własność intelektualna firmy jest chroniona prawie 200 patentami w większości krajów na świecie, a w swoim portfolio ma ponad 500 produktów. Każdego roku firma produkuje ponad 2,3 miliarda tabletek sprzedawanych na 76 rynkach na świecie.