MKW rozpoczął emisję akcji na kwotę 2 mln zł na rozwój usług teleopieki

MKW – właściciel cyfrowej platformy usług medycznych TeleMed24 – rozpoczął emisję akcji we współpracy z platformą Beesfund na kwotę 2 mln zł, podano w komunikacie.

„Spółka chce pozyskać do 2 mln zł z przeznaczeniem przede wszystkim na dotarcie do nowych klientów i działania informacyjne w obszarze teleopieki. Blisko jedną trzecią środków z emisji MKW chce zainwestować w rozwój autorskiej platformy, zakup sprzętu IT i oprogramowania, co pozwoli na zwiększenie efektywności biznesu, a co za tym idzie – zyskowności, a także na rozbudowę zespołu i skali działania. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

W 2021 r. spółka zanotowała wzrost popytu na usługi teleopieki o ponad 300% r/r. Ostatnio zawarła umowę na zdalną opiekę nad kilkuset nowymi pacjentami i dziś ma zakontraktowane usługi dla ponad 1 000 osób. Tym samym spółka staje się trzecim co do wielkości tego typu podmiotem w Polsce, podano także.

„Między innymi dzięki nowej umowie w obszarze teleopieki planujemy do końca tego roku osiągnąć roczny przychód przekraczający 3 mln zł, tj. ok. 10% większy r/r oraz o 15% większy niż zakładaliśmy. W symulacji dotyczącej przychodów takie wyniki planowaliśmy osiągnąć końcem przyszłego roku. W długoterminowej prognozie realne jest znaczne przyspieszenie zarówno w zakresie tempa przyrostu nowych podopiecznych, jak przychodów i zysku spółki” – powiedział założyciel i prezes MKW Wincenty Pelc, cytowany w komunikacie.

W 2020 roku MKW zrealizowała świadczenia medyczne o wartości przekraczającej 1 mln zł w ramach pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej, a suma przychodów spółki to ponad 2,9 mln zł. Spółka podkreśla, że jest rentowna. Na koniec 2020 roku aktywa zamknęły się kwotą blisko 4,5 mln zł.

MKW istnieje na rynku od blisko 20 lat, w tym od 2011 roku posiada status podmiotu leczniczego. Jej działalność opiera się – obok platformy usług medycznych TeleMed24 – jeszcze na dwóch filarach. Pierwszy z nich to pielęgniarska długoterminowa opieka domowa w ramach wieloletnich umowy z NFZ w czterech lokalizacjach w woj. małopolskim i świętokrzyskim.

(ISBnews)