Sanofi Polska ma nową prezes

Prezesem zarządu Sanofi-Aventis została Agnieszka Grzybowska-Zalewska, dyrektor generalna Sanofi Genzyme w Polsce. Dotychczasowa prezes Sanofi w Polsce – Magdalena Kruszewska – przechodzi do struktur globalnych.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska od ponad 20 lat obecna jest w branży farmaceutycznej w obszarze zarządzania oraz marketingu i sprzedaży. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektor generalnej Sanofi Genzyme w Polsce – jednego z kluczowych business unitów Sanofi, oferującego przełomowe terapie z obszaru chorób rzadkich, onkologii, immunologii, i stwardnienia rozsianego. Wcześniej, z powodzeniem, odpowiadała za fuzję działalności operacyjnej firmy Genzyme z Sanofi w Polsce, jednocześnie pełniąc funkcje menedżerskie w obszarze sprzedaży i marketingu, rozwijając skutecznie portfolio leków chorób rzadkich. Swoją karierę w branży farmaceutycznej rozpoczęła w 1998 roku w firmie Janssen-Cilag. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku.

„Objęcie funkcji prezes zarządu Sanofi w Polsce to dla mnie wielkie wyróżnienie i ogromne wyzwanie. Cieszę się, że moja wiedza oraz doświadczenie zostały docenione i że będę jeszcze skuteczniej i w szerszym zakresie pracować na rzecz polskich pacjentów. Sanofi będąc solidnym partnerem dla władz zdrowotnych, umożliwia dostęp do portfolio innowacyjnych produktów w obszarze między innymi immunologii, kardiologii, onkologii, diabetologii, chorób rzadkich czy szczepionek. Od dwóch lat, w ramach strategii Play to Win, Sanofi przechodzi transformację w kierunku firmy biofarmaceutycznej, tworzącej przełomowe terapie, często w obszarach, w których, do tej pory, chorzy nie mieli żadnej opcji terapeutycznej. W Polsce, we współpracy z silnym zespołem lokalnym, będziemy kontynuować tę strategię” – powiedziała Agnieszka Grzybowska-Zalewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce.

Grzybowska-Zalewska obejmie stanowisko po dotychczasowej prezes Sanofi w Polsce – Magdalenie Kruszewskiej, która awansowała w ramach struktur globalnych Sanofi, obejmując od 1 listopada br. zarządzanie nowopowstałym regionem Europy Środkowej i Południowej Sanofi, jednocześnie nadal odpowiadając za region Europy Środkowej dla portfolio leków dojrzałych General Medicines. W skład nowego regionu Europy Środkowej i Południowej Sanofi wchodzi 7 krajów takich jak: Polska, Ukraina, Czechy, Węgry, Rumunia, Grecja oraz Izrael.

Sanofi to globalna firma biofarmaceutyczna. Jest notowana na giełdach w Paryżu i Nowym Jorku. Zatrudnia ponad 100 tys. osób w 100 krajach. Jedna z 74 światowych fabryk Sanofi, jest zlokalizowana w Rzeszowie. W Polsce zatrudnia blisko 900 pracowników.