Rośnie aprobata Europejczyków dla e-wizyt

64 proc. Europejczyków jest skłonnych skorzystać z konsultacji online z lekarzem – wynika z najnowszego raportu STADA Health Report. To wzrost o 7 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Opinie na temat dbania o zdrowie za pomocą cyfrowych narzędzi różnią się w zależności od kraju. Największymi zwolennikami e-wizyt są mieszkańcy Portugalii (86 proc.), Rumunii (79 proc.) oraz Hiszpanii (78 proc.). W Polsce ponad połowa osób (58 proc.) jest skłonna skorzystać z konsultacji online, natomiast znacznie mniej do nich przekonani są Austriacy i Niemcy (po 55 proc.) oraz Czesi (54 proc.). Listę 15 krajów biorących udział w badaniu zamyka Belgia jako jedyne państwo, w którym mniej niż połowa populacji (47 proc.) jest przychylnie nastawiona do cyfrowych rozwiązań w kwestii dbania o zdrowie.

Najczęstszym argumentem przeciwko e-wizytom jest brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dla 20 proc. Europejczyków jest to wystarczający powód do całkowitej rezygnacji z tej formy leczenia.

Oszczędność czasu i większa dostępność nie jest przekonująca dla 40 proc. Polaków – podczas wizyty online 20 proc. czułoby się niezręcznie, natomiast 21 proc. jest im zupełnie przeciwne przez brak osobistej obecności w gabinecie. Rozmowę z lekarzem bez używania cyfrowych narzędzi bardzo cenią sobie mieszkańcy terenów wiejskich, na których kontakt ze specjalistą jest szczególnie utrudniony. Z powodu potrzeby bezpośredniej interakcji z konsultacji internetowych zrezygnowała ponad jedna czwarta osób z obszarów wiejskich (26 proc.), co przewyższa odsetek Polaków (21 proc.) oraz wszystkich Europejczyków (20 proc.) wskazujących ten powód.

W Polsce ogólnie z konsultacji internetowych zrezygnowało 50 proc. osób z terenów wiejskich i 40 proc. z miast. Ilość wszystkich osób zamieszkujących obszary pozamiejskie, którzy nie chcą korzystać z wizyt online (44 proc.) jest również znacznie wyższa niż odsetek mieszkańców regionów zurbanizowanych (32 proc.) oraz ogólnej grupy badanych Europejczyków (36 proc.).

Badanie STADA Health Report przeprowadzone przez InSites Consulting od marca do kwietnia 2022 r. Próba: Około 2000 respondentów z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.