UOKiK nałożył na Polską Grupę Farmaceutyczną 4 mln zł kary za zatory płatnicze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 4 mln zł kary na spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna, podał Urząd. Postępowanie przeprowadzone przez prezesa UOKiK wykazało, że Polska Grupa Farmaceutyczna nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Przedmiotem działalności ukaranego przedsiębiorcy jest hurtowa sprzedaż leków i wyrobów farmaceutycznych.

„Polska Grupa Farmaceutyczna to kolejna spółka z branży farmaceutycznej, która generowała znaczne zatory płatnicze. Nałożona kara wyniosła ponad 4 mln zł” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

To najwyższa kara nałożona na stronę postępowania zatorowego. Drugi w kolejności jest również przedsiębiorca z branży farmaceutycznej, co wskazuje na niepokojący trend dotyczący lekceważącego podejścia do obowiązków płatniczych reprezentantów tego sektora gospodarki, podkreślono.

„W tej sytuacji konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na terminowe spełnianie świadczeń pieniężnych przez przedstawicieli branży farmaceutycznej” – dodał Chróstny.

Przeprowadzone wobec PGF postępowanie wykazało, że tylko od lutego do marca 2020 r. spółka opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na ponad 425 mln zł, przy czym największe kwoty opóźnionych świadczeń wobec wybranych kontrahentów wyniosły: ponad 37 mln zł (36 faktur), ponad 24 mln zł (45 faktur) i ponad 18 mln zł (20 faktur).

PGF to przedsiębiorca o znaczącym udziale w rynku farmaceutycznym, a zatem wpływ stosowanych przez spółkę negatywnych praktyk płatniczych wobec kontrahentów również może być znaczny.

(ISBnews)