Warszawa zyskała ośrodek badań klinicznych

W Warszawie otwarto najnowocześniejszy ośrodek badań klinicznych w Europie MTZ powered by Pratia. Dzięki temu zwiększy się dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów mówią o ponad 170 tysiącach przypadków stwierdzonych tylko w 2019 roku. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe powiększa się z roku na rok, w ciągu dekady 2010-2019 wzrosła o ponad jedną piątą. Województwo mazowieckie znalazło się, po śląskim, na drugim miejscu pod względem zachorowalności.

Nic dziwnego zatem, że rozwój medycyny silnie koncentruje się na onkologii – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ogromną rolę w procesie rozwijania nowych terapii odgrywają badania kliniczne. W Polsce w 2019 roku 35% wszystkich badań klinicznych było poświęconych onkologii. W 2020 roku, we wszystkich obszarach terapeutycznych, dostęp do najnowocześniejszych terapii uzyskało w ten sposób 25 tysięcy polskich pacjentów.

Jednym z prekursorów wykorzystania badań klinicznych w terapii pacjentów (w obszarze hematoonkologii) jest profesor dr hab. n. med. Wojciech Jurczak z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

„Badania kliniczne są dla mnie naturalną składową w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych. Oznaczają dla nich dostęp do innowacyjnych terapii, które nie są jeszcze zarejestrowane w Polsce lub nie są u nas refundowane. To dla pacjentów także szansa na otrzymanie najwyższego standardu opieki, w tym regularnych badań diagnostycznych” – mówi profesor Jurczak, którego doświadczenie obejmuje ponad 130 badań klinicznych.

Wiedza polskich pacjentów na temat badań klinicznych wyraźnie rośnie, gdy sami zapadają na chorobę taką jak nowotwór. O ile 6 na 10 Polaków zetknęło się z określeniem „badania kliniczne”, to wśród pacjentów onkologicznych zaznajomionych z nim jest już 8 na 10. Skłonność udziału w takich programach zadeklarowało 55% Polaków, podczas gdy jest to 72% pacjentów onkologicznych.

Szansa na wyleczenie choroby, możliwość uzyskania dostępu do najnowszych metod leczenia i bezpłatnej opieki zdrowotnej skłaniają potencjalnych pacjentów do udziału w badaniach klinicznych. W świadomości Polaków nadal obecne są jednak także bariery, przede wszystkim obawa przed negatywnymi skutkami ubocznymi, strach przed niezbadaną terapią i konieczność odbywania cyklicznych wizyt w ośrodkach.

Odpowiedzią na obawy jest edukacja.

„Najlepiej pracuje się w pacjentem, który dużo wie o chorobie, jej leczeniu, jest w stanie po konsultacji z lekarzem zrozumieć zarówno ryzyko podjęcia działania, jak i jego zaniechania czy wykorzystania pozostałych innowacyjnych możliwości” – tłumaczy profesor Jurczak.

„Pratia jest największą siecią ośrodków badań klinicznych w Europie. W Polsce prowadzimy 10 ośrodków badań klinicznych, w tym trzy specjalizujące się w onkologii i hematoonkologii (w Katowicach, Krakowie i Poznaniu). Za punkt honoru postawiliśmy sobie stworzenie kolejnego ośrodka w Warszawie, który łączy w sobie 20 lat doświadczenia w badaniach wczesnych faz i onkologii. Dzisiaj mamy przyjemność ogłosić start jego działalności” – podkreśla Maciej Jurkun, dyrektor Pratia Polska.