Zmiana we władzach OZZL-u

Po 30-latach w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy (OZZL) nastąpiła zmiana we władzach. Wieloletni przewodniczący dr Krzysztof Bukiel zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Jedyną kandydatką na to stanowisko była dr Grażyna Cebula-Kubat, pediatra, wieloletnia wiceprzewodnicząca OZZL.

Zdaniem nowej przewodniczącej jednym z najważniejszych wyzwań będzie kreowanie kultury bezpieczeństwa dla pacjenta i lekarza w polskich szpitalach, a w tym zmiany legislacyjne wprowadzające realne normy zatrudnienia dla lekarzy oraz system „no fault”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy powstał w 1991 roku. Wywodzi się z tradycji powołanego w 1921 roku Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów OZZL odbył się w 1992 roku. Głównym celem związku w pierwszych latach działania była zmiana systemu ochrony zdrowia, tak by doszło do poprawy sytuacji materialnej lekarzy.