Biomed Lublin ma umowę na dostawy Distreptazy do Arabii Saud. i Egiptu za 12,86 mln euro

Biomed Lublin zawarł z firmą farmaceutyczną Zahrah al-Mada’in Medical Company Ltd umowę na pięcioletnie dostawy produktu leczniczego o nazwie handlowej Distreptaza do Arabii Saudyjskiej oraz do Egiptu za łączną sumę 12,86 mln euro, podała spółka.

Umowa przewiduje, że partner ma wyłączność na dostarczanie Distreptazy na terytorium Arabii Saudyjskiej oraz Egiptu, po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego na tych rynkach. Jednocześnie ponosi koszty rejestracji produktu oraz działań marketingowych, podano.

„To dla nas wyjątkowa umowa i to nie tylko dlatego, że jej wartość opiewa na 12,86 mln euro. Pozwala nam zaistnieć na nowych rynkach, które postrzegamy jako bardzo perspektywiczne. Wierzymy, że wejście z naszym produktem do Arabii Saudyjskiej i Egiptu będzie swoistą trampoliną do dalszego rozwoju w nowych kierunkach. To wpisuje się w nasze plany strategiczne, które zakładają dalszą ekspansję sprzedażową z Distreptazą na nowe rynki zagraniczne. Biomed po wcześniejszej modernizacji wydziału produkcyjnego i zwiększeniu mocy wytwórczych udoskonalił dossier rejestracyjne tego produktu, co pozwala na uzyskanie rejestracji w większej liczbie krajów” – powiedział prezes Biomedu Lublin Mieczysław Starkowicz, cytowany w komunikacie.

Obecnie Distreptaza zarejestrowana jest na 14 rynkach, a proces ten trwa w kolejnych 8 państwach. Intencją spółki jest uzyskanie certyfikatów rejestracyjnych na tych rynkach do końca przyszłego roku. Distreptaza to produkt leczniczy stosowany w ginekologii, w przypadkach przewlekłego zapalenia przydatków i błony śluzowej macicy oraz zmian pooperacyjnych.

Biomed Lublin oprócz kontraktu na dostawę Distreptazy zawarł umowę pożyczki z ACP Credit I SCA SICAV-RAIF na kwotę 9 mln euro z możliwością jej zwiększenia do 13 mln euro. Pożyczka posłuży refinansowaniu i konsolidacji długu, który w całości dotyczy finansowania strategicznych inwestycji – budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR). Zawarta umowa zastępuje finansowanie dłużne udzielone przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz kredyt inwestycyjny udzielony przez Santander Bank Polska, wskazano również.

„Obie inwestycje realizujemy zgodnie z planem, a otrzymana pożyczka pozwoli zoptymalizować ich finansowanie. Realizacja strategicznych projektów umożliwi skokowy rozwój Biomedu. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność oraz umocnić naszą pozycję rynkową, a powstanie nowego zakładu Onko BCG zwielokrotni możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe deficytowego preparatu Onko BCG” – dodał Starkowicz.

Zakończenie procesu inwestycyjnego obu obiektów przewidywane jest w 2023 roku. Pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku. To wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesów walidacji, rejestracji oraz certyfikacji nowych obiektów.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)